Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi (ASBÜ-YÖM) bünyesinde yürütülen ve Avrupa Birliğinin en nitelikli araştırma projelerinden Ufuk (Horizon) 2020 Projesi olan EduMAP 24 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Holiday Inn Otelinde yapılan Kapanış Çalıştayı ile sona erdi.

Aktif, Katılımcı Yurttaşlık için Bir Araç Olarak Yetişkin Eğitimi'ni konu alan EduMAP projesi 2016 yılında Avrupa Komisyonundan en yüksek puanı alarak kabul edilmişti. 3 yıldır yürütülmekte olan projede 7 Avrupa Birliği ülkesinden 8 Üniversite ortak olarak yer aldı. Finlandiya’dan Tampere Üniversitesinin koordinatör olduğu EduMAP projesine ülkemizden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Çalışmaları Merkeziyle Doç. Dr. Armağan Erdoğan’ın ülke koordinatörlüğünde dâhil oldu. Araştırma, AB ülkeleri ve Türkiye’deki yetişkin eğitimi sistemini toplumdan dışlanma riski altında bulunan 16-30 yaş grubundaki “genç yetişkinler”in ihtiyaçlarını karşılama konusunda değerlendirdi. Bunun için öncelikle mevcut durumu ve sorunları tespit etmeyi ve uygulamadaki iyi örnekleri inceleyerek çözüm önerileri sunmayı ve Avrupa genelinde bir Akılı Karar Destek Sistemi oluşturmayı hedefledi. Projenin saha çalışmasında 16 - 30 yaş arasındaki genç yetişkinlere yönelik olarak uygulanan yetişkin eğitimi politikaları ve programlarının nasıl geliştirilebileceği sorusuna cevap arandı. Türkiye ekibi bu bağlamda Suriyeli mültecilere yönelik uygulanan yetişkin eğitimi programlarını ülkemizde yapılan iyi uygulamalar olarak ele aldı ve proje raporlarında sundu.

Kapanış Çalıştayına, kamu kurumlarından, uluslararası örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve üniversitelerden araştırmacılar katıldılar. Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca araştırma odaklı ve tematik genç bir üniversite olan Üniversitemizin uluslararası araştırmalara ve sosyal inovasyona önem verdiğini belirtti. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise Türkiye’de Hayat Boyu öğrenme konusunda oluşturulan stratejileri ve aktif olarak topluma katılmaları için her yaştan ve düzeyden kişilere ülke çapında geniş kapsamlı kurslar düzenlendiğini anlattı. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Büyükelçi Gabriel Manuera Vinals da yaptığı konuşmada Avrupa Birliğinin Bilim ve İnovasyon konusundaki programlarını, desteklerini ve Türkiye’nin bu programlardan yararlanmasından duyulan memnuniyeti belirterek proje başarıyla tamamlandığı için tebriklerini iletti.

Çalıştayın EduMAP projesinin bulgularının paylaşıldığı ana oturumların başında Türkiye ekibi Koordinatörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Müdürü Doç. Dr. Armağan Erdoğan proje kapsamında yapılanları ve bulguları değerlendiren bir konuşma yaptı. Ardından Dr. Öğretim Üyesi Suna Decker toplumdan dışlanma riski taşıyan genç yetişkin gruplara Türkiye’de verilen yetişkin eğitimlerini anlattı. Son olarak Dr. Öğretim Üyesi Onur Unutulmaz Suriyeli mültecilere yönelik olarak düzenlenen yetişkin eğitimi ve diğer hizmetleri Türkiye’den Avrupa’ya örnek teşkil edecek bütüncül yaklaşımla veren Toplum Merkezlerinin önemini anlattı. Sultanbeyli Mülteciler Derneği, SGDD-ASAM Çok Yönlü Destek Merkezlerini iyi örnekler olarak incelediklerini belirtti. Son oturumda ise araştırmada dış uzman olarak görev yapan Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan Türkiye’de başta mülteciler olmak üzere risk altındaki genç yetişkinlerin eğitimi, topluma aktif bireyler olarak katılımı ve uyumu konusunda yetişkin eğitiminin önemine değinerek yuvarlak masa tartışmalarını başlattı. Toplantı katılımcıların aktif katkıları ve soru cevaplarıyla sona erdi.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://blogs.uta.fi/edumap/

https://yom.asbu.edu.tr/tr/projeler

Tarih
24/01/2019, Perşembe , 14:00:00
Başlık

EduMAP Projesi Kapanış Çalıştayı 24 Ocak 2019

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için sadece zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.