Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2013 yılında, başkentin merkezinde, ülkemizin tarihî, kültürel ve ticari yaşamında önemli bir konuma sahip olan Ulus semtinde Kale-Hacı Bayram Veli-Birinci Meclis hattı üzerinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

ASBÜ sosyal bilimler alanında bir ihtisas üniversitesi olarak kurulmuştur.

Sosyal, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel konularda özgün bilgi üretmeyi hedefleyen, üretilen bilgiyi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına, ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak kullanan dolayısıyla toplumsal faydaya dönüştüren bir üniversite modelidir.

ASBÜ üniversite modeli hem eğitim öğretimde hem araştırmada Türkiye’de yaygın eğilimin ötesinde bir niteliğe ve özgünlüğe sahiptir.

ASBÜ eğitim-öğretim stratejisi mesleki uzman yetiştirmenin ötesinde çalışılan alanda sorunları farklı perspektiflerden anlayıp yorumlayabilecek ve çözecek entelektüeller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Türkiye’nin küresel ortamda etkinliğini arttırabilmesi için ASBÜ’nün benimsediği bu strateji kaçınılmaz bir gerekliliktir.

ASBÜ’de araştırma stratejisi Türkiye’deki ve dünyanın doğusundaki birçok üniversitenin yaptığı gibi Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi esasına dayanmaz. Yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunlar için özgün çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi anlayışını taşır.

ASBÜ üniversite modelinin odağını dünyada önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi araştırma merkezleri oluşturmaktadır. ASBÜ’de hâlihazırda yirmi araştırma merkezi bulunmaktadır.

Üniversitede aktif olarak faaliyet gösteren beş fakülte bulunmaktadır:

 • İlahiyat Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
 • Yabancı Diller Fakültesi

ASBÜ, Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olarak sosyal bilimler alanında dört farklı enstitüyü bünyesinde barındırmaktadır:

 • Bölge Araştırmaları Enstitüsü
 • İslami Araştırmalar Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü

ASBÜ toplumsal sorunlara özgün ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurmuş olduğu Sosyokent ile de farklılığını göstermektedir. Ülkemizde uzunca bir süreden beri teknolojiyi geliştirme ve teknolojiye dayalı yenilik yapma merkezi olarak hizmet veren teknokentlere büyük bir yönelim olmuştur. Ancak teknokentlerin sosyal bilimler alanında simetriği olan “sosyokentler” maalesef tam olarak anlaşılamamış ve değerlendirilememiştir. ASBÜ sorumluluk bilinciyle söz konusu eksikliğin farkına vararak bu alana yönelmiş ve bünyesinde bir sosyokent kurmuştur.

ASBÜ Sosyokenti sosyal bilimlerde farklı disiplinlere dayanarak sosyal sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler üretmek, sosyal gelişme ve inovasyonu desteklemek üzere kurulmuştur. ASBÜ Sosyokent ile hem bilgiyi değere ve ekonomik faydaya dönüştürmeyi hem de üretilen bilgiye tüm paydaşların ulaşmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

ASBÜ üniversite modelinde sosyal sorunlar ve olası çözümleri öncelikle araştırma merkezlerinde ele alınarak tartışılır. Daha sonra sorunlara ilişkin tartışma ve çözüm önerileri bir taraftan araştırma merkezlerinde rapor, kitap, makale, bildiri vb. yayınlara dönüştürülerek paylaşılır; diğer taraftan farklı disiplinlerin yer aldığı enstitülerde lisansüstü çalışmalara konu edilir, yüksek lisans ve doktora programlarıyla beslenerek yeniden üretilir. Lisansüstü çalışma ve yayınlarla ortaya çıkarılan yaklaşım ve yöntemler ilgili taraflarla doğrudan paylaşılarak sosyal sorunların çözümüne yönelik katkı sunulmaya çalışılır. Ortaya çıkan bilgiler fakültelerdeki lisans  programları ayrıca üniversite-toplum etkileşimi sayesinde yaygınlaştırılır.

ASBÜ’nün araştırma merkezlerini odağına alarak sosyal sorunların çözümüne ilişkin özgün ve yenilikçi bilgi üretmeyi benimseyen üniversite modeli bir rastlantı değil, bilinçli ve kararlı bir tercihtir. Esasen bu üniversite modeli, özgün bilgi üretimini merkezinde tutarken bilginin faydaya dönüştürülerek yayılmasına olanak tanımakta dolayısıyla sürdürülebilir bir nitelik taşımaktadır.

ASBÜ özetle;

 • araştırma odaklı,
 • lisansüstü eksenli,
 • uluslararası iş birliğine önem veren,
 • güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
 • ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
 • Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişmesinde öncü rol üstlenen,
 • zengin bir kütüphaneye sahip,
 • çok dilli, çok kültürlü,
 • ilim ve irfanı buluşturan,
 • toplumun millî ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, topluma dokunan,
 • bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan,

bir devlet üniversitesidir.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için sadece zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.