Ana içeriğe atla

ASBÜ Nasıl Bir Üniversite?

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ),
  • araştırma odaklı,
  • lisansüstü eksenli,
  • uluslararası iş birliğine önem veren,
  • güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
  • ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
  • Türkiye’de sosyal bilimler alanında araştırma ikliminin gelişmesinde öncü rol üstlenen,
  • zengin bir kütüphaneye sahip,
  • çok dilli, çok kültürlü,
  • disiplinlerarası yaklaşımı esas alan,
  • bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan,
  bir devlet üniversitesidir.

Sosyal Bilimler Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi

ASBÜ 2013 yılında başkentin merkezinde sosyal bilimler alanındaki araştırmalara öncü olmak amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesidir. ASBÜ hem yürüttüğü araştırmalarla hem de lisans ve lisansüstü programları ile yalnız Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde de etkin bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. ASBÜ bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Araştırma Üniversitesi

ASBÜ’de araştırma, Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi anlayışını taşımaz; yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunlar için özgün çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi esasına dayanır. Bu nedenle dünyada önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi ASBÜ de araştırma merkezleri odağında bir yapılanma ile çalışmaktadır.

Şehir Üniversitesi

ASBÜ şehir dışında bir kampüs üniversitesi değildir, sosyal bilimlerin doğal laboratuvarı olan toplumla iç içe, şehrin dokusuna ve damarlarına nüfuz eden bir şehir üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma özelliği, ASBÜ’ye toplumla bütünleşme ve toplumun dinamik yapısını inceleme fırsatı vermektedir.

Eğitim ve Araştırmanın Tarih ve Kültürle Bütünleştiği Bir Ortam

ASBÜ eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Ankara’nın en eski semtlerinden biri olan Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri yüksek yapılarda sürdürmektedir. ASBÜ yerleşkesi, içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanlık binasının da yer aldığı tarihî bir mekânda konumlanmıştır. Rektörlük binamız Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığına ev sahipliği yapan bina, 2001’den sonra Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmış, 2013 yılı Nisan ayında ASBÜ’ye tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin yerleşkesi aynı zamanda Ankara’nın en eski tarihî mekânlarından biri olan altı asırlık Hacı Bayram Veli Türbesi’nin, tarihi iki bin yıl geriye giden arkeolojik Roma Hamamı ve Agustus Tapınağı sit alanlarının ve Eski Meclis binalarının yanı başında bulunmaktadır. Bu tarihî doku içinde üniversitemiz modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim, öğretim ve araştırma ortamları oluşturmayı, bu anlamda geçmiş ve geleceği bünyesinde harmanlamayı amaçlamaktadır.

Disiplinler Arası Yaklaşım

ASBÜ lisans ve lisansüstü programları öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki çalışmalardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde disiplinler arası yaklaşımı esas alarak tasarlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımız öğrencilerin zengin seçmeli ders havuzuyla farklı bölümlerden ders almalarına ve bu yolla kendi ilgi alanlarında derinleşip çalışabilmelerine imkân vermektedir.

Birden Çok Dil Öğrenme İmkânı

Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Dil Merkezimiz alanında uzman, yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla öğrencilerine kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır. Programlarımızın genelinde eğitim dili İngilizcedir. ASBÜ öğrencileri iyi derecede İngilizce öğrenmekle kalmayıp ikinci bir yabancı dil öğrenme konusunda özellikle desteklenirler.

Mevcudu Az Sınıflarda İnteraktif Eğitim

Mevcudu az sınıflarda öğretim elemanları ile birebir iletişim ve etkileşim fırsatı veren üniversitemizde, öğrencilerimizin toplum içinde konuşma, yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tarihî ve teorik perspektifler sunan ders içerikleri, öğrencilerimize güncel olayları etkin bir şekilde analiz edebilme imkânı vermektedir. Bilimsel meraklarının peşinden gitmek ve disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için geniş bir disiplin yelpazesinde ders seçme olanağı da sunulmaktadır.

Güçlü ve Donanımlı Akademik Kadro

Üniversitemizde lisansüstü derecelerini yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerden almış, uluslararası bilimsel projeler yürüten donanımlı bir akademik kadro yer almaktadır. Akademik kadrosunu oluştururken oldukça seçici davranan ASBÜ, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde uluslararası standartları esas almaktadır. Bu şekilde, farklı alanlarda özgün proje ve araştırmalar yürüten uluslararası düzeyde nitelikli, donanımlı ve deneyimli akademisyeni bir araya getirmiştir.

Aktif Öğrencilik

ASBÜ’de öğrenciler öğrenim sürecinin aktif bir katılımcısı olarak görülür. Öğrencilerimizin doğru bilgiye erişmesi, bilgiyi eleştirel ve analitik süzgeçlerden geçirme, yorumlama ve analiz etme, güncel konu ve tartışmalar çerçevesinde kullanma becerileriyle donatılması amacımızdır. ASBÜ’de eğitim sadece teorik bilgiyle sınırlı değildir. Öğrencilerimizin projelerde görev ve sorumluluk üstlenmeleri teşvik edilir, araştırma süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri desteklenir.

Müfredat Dışı Program

Üniversitemiz, öğrencilerimizin ders dışı yeteneklerini geliştirebilmelerini, boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerini ve sosyal aktivitelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla müfredat dışı programlar da sunmaktadır.

Eğitim ve Araştırmayı Toplumla Buluşturan Üniversite

ASBÜ, ülke politikalarına yön veren kurumlarla iş birliği içerisinde, eğitimi ve akademik araştırmayı toplumla buluşturabilen ender bir konuma sahiptir. ASBÜ, üniversite kurumunun temel görevinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ötesinde olduğu fikriyle kurulmuştur. Toplumla iç içe ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenebilen bir üniversite anlayışı oluşturmayı hedefleyen üniversitemiz, hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerini toplumsal fayda ekseninde, yenilikçi bir yaklaşım ile kurgulamaktadır.

Bologna Bilgi Paketine Uyumlu Dersler

Üniversitemiz tüm derslerini Bologna bilgi paketine uyumlu şekilde hazırlamaktadır. Böylelikle öğrenciler değişim programları kapsamında alacakları derslerde kredi sorunu yaşamayacak, standart bir sürece bağlı kalacaklardır.

Çift Anadal ve Yandal İmkânı

Üniversitemiz öğrencilerine yandal ve çift anadal imkânı sağlamaktadır. İlgili diğer lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen öğrenciler, başarılı oldukları derslerle Yandal Sertifikası almaya hak kazanırlar. Ayrıca Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programından farklı bir lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilirler. Farklı lisans programı için öngörülen şartları sağlayan öğrenciler Çift Anadal Diploması almaya hak kazanırlar.

Değişim Programları ve Uluslararası Ortam

Öğrencilerimiz Erasmus vb. değişim programı ile Avrupa üniversitelerinde bir ya da iki akademik dönem eğitim görme imkânına sahiptirler. Üniversitemizde akademik kadronun uluslararası niteliği ve donanımı, eğitimin yabancı dilde yürütülmesi ve ikinci yabancı dil öğrenmenin desteklenmesi, öğrencilerimizin Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarından çok rahat ve etkili bir şekilde faydalanabilmelerini, uluslararası öğrenciler için de üniversitemizin öncelikli tercih sebebi olmasını sağlamaktadır.

Sayılarla ASBÜ

7
Fakülteler
1
Okullar
3
Enstitüler
391
Akademisyen

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için sadece zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.