Ana içeriğe atla

Değerli Akademisyenlerimiz,

Dünya Sağlık Örgütünün COVİD-19 koronavirüs salgınını pandemi ilan etmesi sebebiyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eğitim-öğretim süreçlerine dair konu hakkındaki talimatları doğrultusunda, Üniversitemiz tüm lisans ve lisansüstü programlarıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan yabancı dil hazırlık programlarının uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine dair esaslar Üniversitemiz Senatosunun 23.03.2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararı ile belirlenmiş ve 23/03/2020 tarihi itibariyle tüm programlarda uzaktan öğretime geçilmiştir. Dolayısıyla 2019/2020 akademik yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Bahar yarıyılı ders dönemi, tüm lisans ve lisansüstü programlarda 22.05.2020 tarihinde sona erecektir. Lisans programları için ASBÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17. maddesinin 1. Fıkrası ve 22.maddesinin 9.fıkrası, Lisansüstü programları için ise, ASBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin 1. fıkrasına binaen; üzerinde ders görevi bulunan akademik personelimizin 22 Mayıs 2020 tarihine kadar, öğrenci bilgi sisteminde mutlaka bir en az bir ara sınav tanımlamasını yapması, öğrencileriyle bunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşması ve akademik takvime uygun olarak değerlendirme notunu da girmesi gerekmektedir. (lisansüstü programları için ara sınav girişi son tarih: 13/06/2020) Ara sınav tanımlaması yaparken ve değerlendirirken, yönetmeliklerimiz ve ilgili senato kararımız gereğince, ödev, uygulama, proje, uzaktan öğretim materyalleri ve benzeri çalışmalar kullanabilir ve ara değerlendirmelerinizi buna göre tamamlayabilirsiniz. Yarıyıl sonu sınavları 2 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olması dolayısıyla, o sürece kadar pandemi ile ilgili gelişmeler göz önünde bulundurularak tarafınıza yeni duyurular yapılacaktır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda, sağlıklı günler temenni eder, iyi çalışmalar dileriz.

 

Sevgili Öğrencimiz,

Covid-19 pandemisi sebebiyle, 2019-2020 bahar dönemi uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanacak olup, yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Söz konusu dönem, Üniversitemiz mevcut akademik takvim dahilinde sona erecek olup, ara sınav tarihlerinizi öğrenci bilgi sisteminden, ilgili akademik biriminizden veya dersin ilgili öğretim üyesinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu sınavıyla ilgili duyurular önümüzdeki süreçte bilahare yapılacaktır.

Sağlıklı günler dileriz.

ASBÜ Rektörlüğü 

Tarih
30/03/2020, Pazartesi , 15:26:53