Ana içeriğe atla

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.

17 Ocak 2020

24 Ocak 2020

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgeler doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

27 Ocak 2020

29 Ocak 2020

Fakültelerde Dekan, Enstitü/ Yüksekokullarda Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

30 Ocak 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.

31 Ocak 2020

5 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının ilgililere duyurulması.

6 Şubat 2020

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazılı itiraz süresi.

7 Şubat 2020

13 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların sonuçlandırması.

14 Şubat 2020

20 Şubat 2020

Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması.

21 Şubat 2020

-

Tarih
17/01/2020, Cuma , 13:31:46