Ana içeriğe atla

 

Bilirkişilik Temel Eğitim Programı Başlıyor
 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında “Bilirkişilik Temel Eğitimi” verme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda; beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişilere, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört eğitim verilecektir. Eğitimin 11/12 saatine katılanlara, bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge verilecektir. Hukuk Fakültemiz tarafından verilecek “Bilirkişilik Temel Eğitimi” program bilgileri web sitemiz üzerinden ilan edilecektir.


 

“Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”