Ana içeriğe atla

ASBÜ

Türkiye’nin İlk ve Tek “Sosyal Bilimler” Devlet Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 2013 yılında, Türkiye’nin başkentinde, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların öncüsü olma hedefiyle kurulmuştur. Üniversitemizin hem yürüttüğü araştırmalar hem de lisans ve lisansüstü programları ile alanında etkin bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir. ASBÜ bünyesinde bulunan çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Sosyal bilimler; insanları, toplumları ve bunları kuşatan insan-insan, insan-toplum ve insan- eşya ilişkilerini sistemli bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. İnsanın ve toplumun sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olması, hem bireyi ve toplumu anlamayı hem de bunlarla ilgili problemleri analiz edip çözümler üretmeyi oldukça karmaşık süreçler haline getirmektedir. Sosyal bilimler ve alt disiplinleri, insan ve toplumu tüm çeşitliliği içinde değerlendirme, anlama ve analiz etme amacıyla bilimsel yöntemler kullanarak bilgi üretmeyi amaçlamaktadır.

ASBÜ lisans programları, öğrencilerin farklı disiplinlerdeki çalışmalardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde disiplinlerarası çalışmaları destekleyici bir şekilde tasarlanmıştır. Zengin seçmeli ders havuzuyla farklı bölümlerden ders almayı ve dolayısıyla disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden ASBÜ, lisans programlarıyla nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilere dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda Dil Merkezimiz, alanında uzman yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla lisans öğrencilerimize kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır.

ASBÜ’nün bir araştırma üniversitesi olma hedefi, lisans programlarını da kapsamaktadır. ASBÜ lisans programlarında öğrencilerin sorgulayıcı düşünme ve yazma becerilerini ve araştırma yetilerini geliştirmeyi amaçlayan derslere ağırlık vererek araştırma üniversitesi misyonunu lisans seviyesinde de sürdürmeyi hedeflemektedir. ASBÜ’deki lisans eğitimi sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmamaktadır; öğrencilere projelerde görev ve sorumluluk verilmesiyle teorik bilgiyi pratiğe de dökmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi, hayata dokunması da gerçekleştirilmektedir.