Ana içeriğe atla

Cumhuriyetin kurulduğu Ulus’ta bir araştırma üniversitesi olarak 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2018’de 5. Yılını kutladı.

Beş fakülte beş enstitü ile kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; mühendislik, sağlık ve sanat alanlarındaki tematik üniversite örneklerinden sonra, sosyal bilimlerde ilk ve tek devlet üniversitesi olarak sosyal bilim araştırmalarında öncü bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir. 2013 yılında uzman ve okutmanlardan oluşan 25 öğretim elemanı ve 53 idari personelle hizmet vermeye başlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; bugün 30 Profesör, 11 Doçent, 59 Yardımcı Doçent olmak üzere 100 öğretim üyesi ve 114 öğretim elemanı ile 224 akademik, 109 idari ve 100 destek personeliyle birlikte toplam 433 çalışanıyla 5 yılda orta ölçekli bir kuruma dönüşmüştür.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah yerleşkesinde geçici olarak tahsis edilen bir odada faaliyetlerine başlayan üniversitemiz, mevcut durumda hükümet meydanında bulunan eski Başvekalet binası, Defterdarlık, Milli Emlak ve Sümerbank; I. ve II. TBMM binalarının arkasında yer alan Maliye Eğitim Merkezi, Kültür Bakanlığı Dösim binaları ve Çankırı Caddesi üzerindeki binalarla beraber 104 bin m2’lik kapalı alana ulaşmıştır.

2016 yılında eğitim faaliyetine başlayan üniversitemiz,13 lisansüstü 4 lisans programına öğrenci kabul etmiş olup, ilk kez öğrenci almasına rağmen Türkiye sıralamasında ilk 10’a girmeyi başarmıştır. Bu başarısı, gelecekte hangi konumda olacağına ilişkin güçlü bir işaret ve motivasyon olmuştur.

Gelişim planı çerçevesinde 10 bin öğrenci kabulünü hedefleyen ASBÜ, %70 lisansüstü, %30 lisans dağılımı ile araştırma odaklı İngilizce eğitim vermeyi; %30 yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

ASBÜ Üniversite modelinin odağında, araştırma merkezleri yer almaktadır. Araştırma üniversitelerinin ortak özelliği, bünyelerinde çok sayıda araştırma merkezi bulundurmalarıdır. Araştırma merkezlerinde üretilen bilgi, fakülte ve enstitülerde bilgi yayılımına, Sosyokent’te ise ekonomik faydaya dönüşür. ASBÜ; davranış, büyük veri yönetimi ve simülasyon gibi çok sayıda laboratuvar kurarak sosyal bilimlerin uygulama yönetimini yapmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz öncelikli araştırma alanlarını belirleyip, kaynak ve kabiliyetlerini buralara tahsis ederek belirlenmiş alanlarda öne çıkmayı amaçlamaktadır. Öncelikli araştırma alanlarında araştırma merkezleri kurmak, araştırma bursları vermek, araştırma destekleri sağlamak, disiplinler arası çalışmalara konu etmek ve uzman araştırmacılar istihdam ederek ASBÜ araştırma modelini gerçekleştirme yoluna gidecektir. ASBÜ bu araştırma modeli ile ülkemizin ve bölge ülkelerin akademisyen ve araştırmacılarını yetiştirmeye taliptir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; eğitim alanında araştırma yönelimli bir yaklaşımla lisans öğrencilerini araştırma projelerine dâhil ederek, birer araştırmacı olarak yetişmelerini, bilgi üretimine katkı sunmalarını hedeflemektedir. Geliştirdiği ilave müfredat çalışmalarıyla; piyasanın talep ettiği uzmanların yanı sıra, geleceğe yön veren entelektüeller de yetiştirmeyi tercih etmektedir.

ASBÜ, kuracağı Sosyokent ile bir ilke daha öncülük edecektir. Teknokentlerin sosyal versiyonu olan Sosyokent, sosyal bilginin yenilikçi ürünlere dönüşmesi için bir kurumsal alt yapı sağlayacaktır. Sosyal bilginin faydaya çok az dönüştüğü ülkemizde, Sosyokent yenilikçi sosyal bilginin faydaya dönüşümü için bir kaldıraç görevi görecektir. ASBÜ bir araştırma üniversitesi olmanın yanı sıra, bir girişimci üniversitedir. ASBÜ, cumhuriyetin kurulduğu mekânlarda, yaşanmışlıkları müze ve sergi alanlarına dönüştürmeyi bir toplumsal sorumluluk olarak görmektedir. Hazine Odası Müzesi’nden İstiklal Mahkemesi Müzesi’ne, Kamu İşletmeleri Müzesi’nden, Ankara İdari Müzesi’ne geniş bir yelpazede yer alan müze ve sergi alanlarının yakın tarihimize ışık tutması ve cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yönelik en önemli projelerden biri olması planlanmaktadır.

ASBÜ, ağırlıklı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 10 bin öğrencisi ile Ankara’nın kalbi Ulus’a yeni ve nitelikli bir sosyal kesim kazandıracaktır. Hedefimiz Ulus’u tarihsel ve manevi misyonuna uygun olarak bir bilim kültür ve sanat adasına dönüştürmektir.

ASBÜ; araştırma, eğitim, girişimcilik ve toplumsal sorumluluk faaliyetleriyle ülkemizin gurur duyulan bir üniversitesi olmayı vizyon olarak benimsemiştir.