Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Yabancı Dillerin Fakülte Olarak Organize Edildiği Tek Üniversite

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi, Türkiye’nin ilk ve tek Yabancı Diller Fakültesi olarak, bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olmanın verdiği güçle, dünya ülkelerinin edebiyat ve kültürlerini derinlemesine araştırmayı ve öğretmeyi hedeflemektedir. ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi’nin Beşeri ve İnsani Bilimler fakültelerinden bağımsız bir birim olarak kurulma amacı, sosyal bilimler içinde bu alandaki zenginliğe dikkat çekerek; kaliteli, özgün ve yararlı araştırma ve eğitim faaliyetlerine imza atmaktır. ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi, 21. yüzyılın gittikçe küçülen dünyasında ve iletişimin hızlandığı bir çağda öteki kültürleri anlamanın ve bu kültürlerle iletişim içinde olmanın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğuna inanmaktadır. Günümüzde çok uzak coğrafyadaki bir olayın bile ülkemizde etkileri olabilmektedir. Bu düşüncelerden hareketle, fakülte ülkenin siyasi ve kültürel ilişkilerde etkin olabilmesi için farklı kültürleri edebiyatları ve ürettikleri kültürel metinler vasıtasıyla analitik bir yaklaşımla okuyup yorumlayabilen, dil becerileri yüksek, eleştirel düşünme ve yazma becerileri üst düzeyde bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda fakültenin kurulan ilk bölümü olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü de, içeriği ve bakış açısıyla Türkiye’nin bu alanda özgün ve yenilikçi ilk programlarından biri olarak nitelendirilebilir.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi, milli ve yerel değerlerden kopmadan evrensel olabilmeyi ve diğer ülkelerin kültür ve edebiyatlarını uluslararası standartlarda öğrenmeyi, öğretmeyi ve araştırmayı kendisine temel misyon edinmiştir. Yabancı Diller Fakültesi’nin çalışma sınırları Arap Dili Edebiyatı’ndan Japon Dili ve Edebiyatı’na, Rus Dili ve Edebiyatı’ndan İspanyol Dili ve Edebiyatı’na çok geniş bir coğrafyaya uzanmaktadır.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi, Türkiye’nin bu alandaki ilk fakültesidir. Genel olarak diğer fakültelerin altında konumlandırılan yabancı dil ve edebiyatları araştırmaları, sosyal bilimler üniversitesi olmanın ayrıcalığıyla özgün ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur. Fakültenin öğrenci kabul eden ilk bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı’dır ve hem program hem de bakış açısı itibarıyla alanda özgün bir yapıya sahiptir.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi, tüm araştırma ve öğretim faaliyetlerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülmesine büyük önem vermekte; bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca fakülte, bir kamu yükseköğretim kuruluşu çatısı altında olmanın bilinciyle her türlü araştırma ve öğretim faaliyetinde toplumsal faydayı sürekli olarak göz önünde bulundurmaktadır.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi bölümlerinde;

 • Yüksek yabancı dil becerisi edinen,
 • Uluslararası akademik eğilimleri takip eden,
 • Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri çok yönlü okuyabilen,
 • İçinde bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını da gözeterek diğer kültürlerin edebiyatlarını inceleyen ve araştıran,
 • Diğer kültürlerin edebiyatlarını kendi coğrafyasının ve kültürünün değerleriyle harmanlayarak evrensel bir sentez oluşturacak bir bakış açısına sahip,
 • Millî edebî değerlerle evrensel değerleri buluşturan,
 • Edebiyat, tarih, politika ve kültür arasındaki bağlantıları keşfeden ve bu bağlantılara her daim yeni yorumlar getirebilen,
 • Yeni teknolojileri geleneksel araştırma metotlarıyla birleştirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Fakültenin Eylül 2016’da eğitim-öğretime başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün yanı sıra kurulması öngörülen diğer bölümleri ise şu şekildedir:

 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı
 • Rus Dili ve Edebiyatı
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • Çin Dili ve Edebiyatı
 • Japon Dili ve Edebiyatı
 • Ermeni Dili ve Edebiyatı