Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Mehmet Barca
1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Lisans derecesini aldıktan sonra devlet bursu ile İngiltere’ye gönderildi. Master ve doktorasını Leicester Üniversitesinde tamamladı. 2001 yılında Yrd. Doç. Dr., 2003 yılında Doç. Dr. ve 2008 yılında Prof. Dr. unvanlarını aldı. Sakarya, Başkent, Afyon Kocatepe, TOBB ve Ankara üniversitelerinde dersler verdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde İşletme Fakültesi kurucu Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı akademik ve idari görevlerinde bulundu.

Stratejik yönetim uzmanı olan Prof. Dr. Barca hâlen kamu kurumlarının (TBMM Genel Sekreterliği, Özelleştirme İdaresi, RTÜK, RK, Sayıştay vb.), özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının stratejik plan geliştirmesine danışmanlık yapmaktadır. Başta stratejik yönetim olmak üzere bilgi yönetimi, yönetim felsefesi, sektörel araştırmalar konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok eseri bulunmaktadır.