Ana içeriğe atla

Lisans ve lisansüstü programlarıyla araştırma odaklı bir eğitim faaliyeti yürüten Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ);

  • Eğitim, araştırma, politika ve medya gibi farklı alanlarda küresel iş dünyasında rekabet edebilecek nitelikli mezunlar yetiştirmeyi,
  • Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında disiplinler arası bir eğitim anlayışını benimsemeyi,
  • Öğrencilerine farklı programlardan eğitim alma ve programlar arası projeler yürütme olanakları sağlamayı,
  • Üniversite bünyesinde yürütülen ulusal ve uluslararası nitelikte projelere lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katılımını sağlamayı,
  • Eğitim programlarının içeriklerini uluslararası tanınırlık, şeffaflık ve kalite standartları temelinde yapılandırmayı,
  • Sosyal bilimler ve sanat alanlarında uluslararası literatüre katkı sağlayıcı nitelikli çalışmalar üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda öğrenci odaklı, öğrencilerin lisans düzeyinde sosyal bilimler alanındaki araştırma projelerinde aktif rol aldığı, disiplinlerarası ve çokyönlü bir eğitim anlayışı benimsemiştir.