Ana içeriğe atla
Sevgili Öğrenciler, Değerli Akademisyenler,

Dünyanın sınırlı sayıda, Türkiye’nin ilk ve tek sosyal bilimler tematik üniversitesine hoş geldiniz!

İnsan ve toplum ile ilgili olguları merak ediyor ve sosyal bilim disiplinlerinde ilerlemek istiyorsanız, adresiniz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) olmalı.

ASBÜ sosyal bilim alanlarında iddialı, genç, dinamik ve vizyoner bir devlet üniversitesidir. Sosyal bilimler odaklı faaliyet kapsamı, ASBÜ’ye söz konusu disiplinlerde derinleşme, başı çekme misyon ve vizyonu yüklemektedir. Alanı dışındaki disiplinlere göre daha karmaşık dolayısıyla entelektüel meydan okumalar ile yüklü sosyal bilimler sahasındaki eğitim ve araştırmalar için ASBÜ, kendine güvenen, entelektüel kapasitesi yüksek, araştırmacı ve girişimci bireylerin buluştuğu bir ortam sunmaktadır.

Sosyal bilimlerin doğası gereği bir şehir üniversitesi olarak tasarlanan ve gelişen ASBÜ, başkent Ankara’da, Ulus tarihî şehir merkezinde, Kale-Hacı Bayramı Veli-Birinci Meclis hattı üzerinde, Ankara’nın en güzel mekânlarından birinde konumlanmıştır. Tarihin, sanatın, ilim ve irfanın buluştuğu bu müstesna ortam kendi başına bir sosyal laboratuvar, teşvik edici bir öğrenme iklimi, gözlem ve deneyim fırsatı sunan bir yerleşim niteliğindedir.

ASBÜ’de eğitimin hedefi, piyasa standartlarına göre uzman yetiştirmenin ötesinde, toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel ve sivil alan) ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli entelektüeller yetiştirmektir. Uzmanlık eğitiminin yanı sıra sosyal inovasyon yeteneğini kazandırmak için ASBÜ, öğrenci ve akademisyenlerine mevcudu az sınıflarda, sıcak, katılımcı ve dinamik bir tartışma ortamı sunar; kurumsal araştırma projelerinde yer alma fırsatı, ulusal ve uluslararası değişim programlarına aktif katılım ve önde gelen ulusal, uluslararası kuruluşlarda staj imkânı verir.

Bir araştırma üniversitesi olarak gelişen ASBÜ, lisansüstü programlara ağırlık vermeyi, sosyal olguların karmaşıklığının gerektirdiği disiplinler arası yaklaşımı yaygınlaştırmayı, çok sayıda araştırma merkezi ile belirli alanlarda uzmanlaşmayı, sahip olduğu farklı enstitüler ile ulusal sınırların ötesinde Doğu ve Batı dünyasının sosyal olgularını keşfetmeyi, iş birliği ve desteklerle uzun vadeli ve büyük ölçekli araştırma projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Varlık nedeni sosyal bilimler alanında bilimsel bilginin üretimi ve yayımı olan ASBÜ eğitim, topluma hizmet ve girişimcilik gibi misyonlarının odağına araştırmayı yerleştirerek bunlara yönelik faaliyetleri araştırma ekseninde planlamayı ve gerçekleştirmeyi kurumsal bir yaklaşım olarak benimsemektedir. ASBÜ aynı zamanda bir girişimci üniversite olarak sosyal girişimcilik kültürünü her düzeyde (öğrenci, öğretim elemanı, idareci, paydaş) yaymayı stratejik önemde görmektedir. Sosyal girişimciliği teşvik etmek ve sosyal inovasyonu kurumsallaştırmak için bünyesinde bir “Sosyokent” geliştirmektedir.

Dünyada çok az örneği olan sosyokentler sosyal sorunların çözümü ve sosyal gelişmeler için ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin arz ve talebinin buluştuğu, yönetildiği kurumsal yapılardır. ASBÜ geliştireceği kendine özgü sosyokent modeli çerçevesinde, kurulacak olan çeşitli altyapılar (sosyal-deney laboratuvarları, simülasyon merkezleri, ex-ante etki analiz ortamları, çıkar çatışmalarında müzakere ortamları vs.) arayüzler ve teknikler aracılığıyla sosyal sorunlara sistematik, yenilikçi ve sürekli çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bu sosyokent sayesinde ASBÜ, bünyesinde bulunan farklı disiplinlerden sosyal bilimcileri (sosyolog, psikolog, hukukçu, iktisatçı, işletmeci, ilahiyatçı, siyaset bilimci vb.) bir araya getirerek oluşturacağı ekiplerle sosyal meselelerin derinine, çok yönlü yaklaşımlarla inecek ve sorunlara çözümler üretebilecektir.

Türkiye’nin başkentinde ve başkentin merkezinde yer alan ASBÜ, sosyal girişimci yönüyle bilginin çeşitli kamu, özel ve sivil alanlarda faydaya dönüştüğü stratejik bir merkez olacaktır. Sosyal çözüm, dönüşüm, değişim ve ilerleme arayışı içinde olan tüm birey ve kurumlar için ASBÜ bir hizmet sunma veya hizmet alma adresidir. Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik bağlamlarında hedeflenen toplumsal katkıların yanı sıra ASBÜ yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yürüteceği sosyal sorumluluk proje ve faaliyetleri ile de hizmet sunmayı misyonunun bir parçası olarak görmektedir. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde, sosyal bilimler ile sınırlı misyonumuz çerçevesinde toplumun içinde, toplum için ve toplumla birlikte hareket ettiğimiz sürece başarıya giden yolda ilerleyeceğimiz inancındayız. ASBÜ’nün teşvik edici ve destekleyici öğrenme ve araştırma ortamında birer sosyal girişimci olarak birlikte sürekli yenilikler yapmak ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde hizmet sunmak dileğiyle…

Prof. Dr. Mehmet BARCA
Rektör