Ana içeriğe atla

Mevzuat ve Kanunlar

Yükseköğretim Mevzuatı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuruluş Kanunu

Yönergeler

ASBÜ Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

ASBÜ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

ASBÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

ASBÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

ASBÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

ASBÜ Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

ASBÜ Lisansüstü Programları İçin Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

ASBÜ Araç Kullanım Yönergesi

ASBÜ Dış İlişkiler Birimi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi

ASBÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi

ASBÜ Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi

ASBÜ İktisadi İşletme Yönergesi

ASBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Yönergesi

ASBÜ Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcilikleri Seçim Yönergesi

ASBÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

ASBÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

ASBÜ Stüdyo Laboratuvar ve Teknik Ekipman Yönergesi

ASBÜ Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge

ASBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

ASBÜ Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

ASBÜ Etik Davranış İlkleri ve Etik Kurul Yönergesi

ASBÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

ASBÜ İç Denetim Yönergesi

ASBÜ İmza Yetkilileri Yönergesi

ASBÜ Özel Öğrenci Yönergesi

ASBÜ Yayın Yönergesi

ASBÜ Kütüphane Yönergesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

Yönetmelikler  

ASBÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ASBÜ Yabancı Dil Hazırlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ASBÜ Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

ASBÜ Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

ASBÜ Küresel Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Rekabet ve Regülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ASBÜ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

Detaylı Arama