Ana içeriğe atla

Geleceğinize Yön Veren Üniversite: 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi; Türkiye’nin ilk temellerinin atıldığı başkenti Ankara’da, hayatın en hızlı aktığı yerde, tarihi Ulus semtinde insana dair tüm olguları konu edinen bir devlet üniversitesidir.

2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, sosyal bilimlerin öne çıkan alanlarında eğitim hizmeti sunan ve araştırmalar yapan bir üniversite olarak yolculuğuna başlamıştır.

Sosyal bilimlerin öznesi olan insanla iç içe, insanın öznesi olan tarih ve kültür abidelerinin yanı başında başlayan bu yolculuk; bünyesinde Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi'ni barındırmaktadır. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, akademik bilgiyi, yalnızca masa başında öğretmek yerine, uygulamayla doğrulamaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, yabancı dillerin fakülte olarak organize edildiği tek üniversitedir. Çok sayıda yabancı dil alternatifiyle, öğrencilerine İngilizce'nin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de öğretmektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, rekabetin en yoğun yaşandığı, insan kaynağı alanında nitelikli, lider karakterli entelektüel insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu devlet adamlarını, özel sektör yöneticilerini ve sivil toplum kuruluşu önderlerini yetiştirmeyi hedefleyerek bir Enderun anlayışı ile hareket etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine zengin araştırma enstitüleri sunmaktadır. Bu enstitüler şu şekildedir:

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü,
  • Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,
  • Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü
  • Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'dür.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, büyük Türkiye vizyonuna uygun bir şekilde sadece araştırılan bir ülke olmayı reddederek, dünyanın farklı kültür havzalarını kendi bağlamlarında araştırmayı hedefleyen uluslararası bir araştırma üniversitesidir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde; seçkin sosyal alanları, son teknolojiyle donatılmış sınıfları, sosyal gözlem ve uygulama habitatları ve öğrencileriyle omuz omuza vermiş akademisyenleriyle geleceğe yönelik büyük adımlar atılmaktadır. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, verdiği yüksek değerdeki eğitimin yanında öğrencilerin rahatlığı için kaliteli sosyal ortamlar sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin motivasyonu için düzenlediği aktiviteler ile de tercih sebebi olmaktadır.

ASBÜ olarak inanıyoruz ki, yönlendirilen değil, yönlendiren bir güce erişmek için, izleyen değil öncü olabilmek için, rekabet dezavantajına değil, rekabet üstünlüğüne sahip olabilmek için araştırma odaklı olmak zorundayız.

Yine inanıyoruz ki, sosyal ve sanat bilimlerinde özgün bilgi üretimi olmadan bir ülkenin bağımsız olması mümkün değildir. Onun için çok sayıda araştırma merkeziyle ve üretilen bilginin toplumsal faydaya ve yeniliğe dönüştürüldüğü sosyo-kent projeleriyle araştırma odaklı bir strateji izlemekteyiz.

Siz de sosyal bilimler alanında iddialıysanız, iddialarınızı yeni vizyonlar ile zenginleştirmek istiyorsanız, geçmiş ile geleceğin buluştuğu, cumhuriyetin kurulduğu mekânlarda değişim ve atılımlara öncülük yapmayı amaçlıyorsanız, üniversite eğitiminizin ilk gününden itibaren araştırma projelerinde yer alarak merakınızı gidermek, topluma katkı sunmak ve yeteneklerinizi eğitim ile yetkinleştirmek istiyorsanız tercihiniz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olmalıdır.