0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: cetin.onder@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 16

 • Eğitim

  University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada

  Postdoc, Yönetim ve Organizasyon, Ekim 2013 - Ekim 2014.

  Sabancı Üniversitesi, İstanbul

  Doktora, Yönetim ve Organizasyon, Ekim 2001 - Şubat 2006

  Tez başlığı: Political opportunity, organizational infrastructure and organizational founding: Trade unions in İstanbul and Ankara, 1947-1980

  M.Acc., Master of Accountancy in Int. Accounting and Finance, Ekim1997 - Ekim 1998.

  Tez başlığı: Universal banking

  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme, 1996.

 • Araştırma Alanları

  Örgüt kuramı

  Örgütsel davranış

  Araştırma yöntemleri

  Yönetim

  Nicel analiz yöntemleri

 • Eserler

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2016). Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye’de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980 [Institutional logics, organizational infrastructure, and change in organizational fields: Historical development of Turkish labor unions, 1947-1980]. ODTÜ Gelişme Dergisi [METU Studies in Development], 43(2): 573-605.

  Önder, Ç. & Erdil, S. (2015). Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları [Divergent behaviors of actors under common institutional expectations: University-, departmental-, and individual-level predictors of scientific publication productivity of academics]. ODTÜ Gelişme Dergisi [METU Studies in Development], 42(3): 481-519.

  Şengün, A.E. & Önder, Ç. (2011). The conditional impact of competence trust on inter-firm learning in a collectivist SME context. Industry and Innovation, 18(8), 791-812.

  Önder, Ç. & Kasapoğlu-Önder, R. (2011). Resource endowments and responses to regulatory pressure: Publications of economics, management, and political science departments of Turkish universities in indexed journals, 2000-2008. Higher Education, 61: 463-481.

  Şengün, A.E. & Önder, Ç. (2009). Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: Firma özellikleri etkili mi? Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9: 5-34.

  Wasti, S.A. & Önder, Ç. (2009). Commitment across cultures: Progress, pitfalls and propositions. H.J. Klein, T.E. Becker & J.P. Meyer (Der.) Commitment in organizations: Accumulated wisdom and new directions. (ss. 307-341) SIOP Frontier Series.

  Önder, Ç. & Basım, H.N. (2008). Examination of developmental models of occupational burnout using burnout profiles of nurses. Journal of Advanced Nursing, 64(5): 514-523.

  Önder, Ç., Şevkli, M., Altınok, T., & Tavukçuoğlu, C. (2008). Institutional change and scientific research: A preliminary bibliometric analysis of institutional influences on Turkey's recent social science publications. Scientometrics, 76(3): 543-560.

  Wasti, S. A., Tan, H. H., Brower, H. & Önder, Ç. (2007) Cross-cultural measurement of supervisor trustworthiness: An assessment of measurement invariance across three cultures. Leadership Quarterly, 18 (5): 477-489.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2007) Örgütsel ekoloji: Örgüt toplulukları ve çevresel ayıklama. S. Sargut & Ş. Özen (Der.), Örgüt Kuramları (ss. 133-192). Ankara: İmge Yayınevi.

  Wasti, S. A. & Önder, Ç. (2003) Kültürlerarası çalışmalarda yöntem: Örgütsel bağlılık yazınından dersler. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3: 125-145.

  Önder, Ç. & Wasti, S. A. (2002). İş Güvencesi Endeksi ve İş Güvencesi Memnuniyeti Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2: 23-46.

  DİĞER YAYINLAR vÖnder, Ç. Örgütsel ekoloji. D. Taşçı ve E. Erdemir (Der.). Örgüt Kuramı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Ders kitabı bölümü]

 • Sunumlar

  Önder, Ç. & Aysan, H. (2016). Relegitimating an outcast practice: Professional contestation over introduction of traditional and complementary medicine into Turkish Health Care System, 2014-2016. 32. European Group for Organization Studies (EGOS) kongresi, Napoli, Italya.

  Önder, Ç. & Erdil, S. (2016). Opportunities and opportunism: Publication outlet selection under pressure to increase research productivity. 32. European Group for Organization Studies (EGOS) kongresi, Napoli, Italya.

  Önder, Ç. & Aysan, H. (2016). Dışlanmış uygulamaların yeniden meşrulaşması: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının Türk Sağlık Sistemine Girişi, 2014-1016. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul.

  Önder, Ç. & Erdil, S. (2016). Fırsatlar ve fırsatçılık: Üretkenlik baskısı altındaki Türk öğretim üyelerinin yayım için bilimsel dergi tercihleri, 2007-2011. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul.

  Özen, Ş. ve Önder, Ç. (2015, Mayıs). İthal yönetim uygulamalarının alıcı ülkelerde yayılımı. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bodrum, Muğla.

  Önder, Ç. ve Üsdiken, B. (2014, Temmuz). Institutional change and imprint persistence in organizational collectivities: Strikes across local industries in Turkey, 1961-1980. 30. Yıllık European Group for Organization Studies (EGOS) Kongresi, Rotterdam, Hollanda.

  Özen, Ş. ve Önder, Ç. (2014, Mart). Center and periphery: Diffusion of imported management practices in developing countries. The New Institutionalism Workshop, Roma, İtalya.

  Kasapoğlu Önder, R. & Önder, Ç. (2011, Temmuz). Organizational characteristics versus policy: Variation in Erasmus student and teaching staff mobility performance of Turkish universities, 2004-2009. 27. Yıllık European Group for Organization Studies (EGOS) Kongresi, Göteborg, İsveç.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2011, Temmuz). Perceptions and structural constraints: How political opportunity shaped labor union organization in Istanbul and Ankara, 1962-1980. 14. Yıllık Örgütsel Ekoloji Kongresi, Lugano, İsviçre.

  Şengün, A.E. & Önder, Ç. (2010, Mayıs). Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: Firma özellikleri etkili mi? 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2010, Mayıs). Siyasi itaat, teknik beceri ve siyasi eylemcilik: Farklı kurumsal mantıklar altında evrilen Türk sendikacılığı, 1947-1980. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana.

  Önder, Ç. (2010, Şubat). Tesadüfî mantıklar, örgüt yapıları ve örgütsel performans: Türk üniversitelerinin iktisat, işletme ve siyaset bilimi bölümleri öğretim üyelerinin uluslararası akademik dergilerde yayınları, 2000-2008. Birinci Örgüt Kuramı Çalıştayı (12-13 Şubat, 2010), Ankara, Türkiye.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2010, Şubat). Political subservience, technical competence, and political activism. How divergent logics interdependently shaped evolution of labor unions in Istanbul and Ankara, 1947-1980. Birinci Avrupa Ekoloji Çalıştayı (European Ecology Workshop) (4-5 Şubat 2010), Venedik, Italya.

  Wasti, S. N., Şengün, A.E., ve Önder, Ç. (2010, Ocak). The dark side of trust in buyer-supplier relationships: The case of pharmacy-drug wholesaler relationships. 5th Workshop on Trust Within and Between Organizations (28-29 Ocak 2010), Madrid, İspanya.

  Önder, Ç. & Kasapoğlu-Önder, R. (2009, Ekim). An institution in the making: Performance evaluation using indexed-journal publications in the Turkish higher education system. International Conference on Changing Universities: Governance, Relevance, Performance (29 Eylül – 2 Ekim 2009), Istanbul.

  Önder, Ç. & Kasapoğlu-Önder, R. (2009, Mayıs). Farklı kurumsal mantıkların Türk yükseköğretim kurumlarındaki iktisatçı, işletmeci ve siyaset bilimcilerin yayın performansı üzerindeki etkisi, 2000‐2008. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir.

  Önder, Ç. & Kasapoğlu, R. (2008, Nisan). Look who’s publishing. Diffusion of publishing in indexed journals within Turkish higher education system, 2000-2006. "Peer Review Reviewed: The International Career of a Quality-control Instrument and New Challenges” Çalıştayı, Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi (WZB), Berlin, Almanya.

  Önder, Ç. & Basım, H.N. (2007, Mayıs). Örgütsel tükenmişliğin gelişimi: Görgül tükenmişlik profilleri kullanılarak alternatif yaklaşımların sınanması. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kocaeli.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2006, Ağustos). Perceptions, structural processes and the two-stage organizational founding process. 2006 Academy of Management Kongresi, Atlanta, Georgia (ABD).

  Wasti, S.A., Önder, Ç., Tan, H.H. & Brower, H. (2006, Mayıs). Kültürlerarası araştırmalarda ölçüm denkliği: Kişilerarası güven ölçeklerinin A.B.D., Singapur ve Türkiye örneklemleri ile değerlendirmesi. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum.

  Wasti, S.A. & Önder, Ç. (2006, Mayıs). Kültürlerarası örgütsel bağlılık çalışmaları: Gelişmeler, sorunlar ve öneriler. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum.

  Wasti, S.A. & Önder, Ç. (2005, Eylül). Cross-cultural organizational commitment research: Progress, pitfalls and propositions. 2005 Conference on Commitment, Columbus, Ohio (ABD).

  Üsdiken, B., Wasti, S.A., Önder, Ç. & Pasadeos, Y. (2005, Temmuz). Scientism ‘wins’, managerialism ‘loses’: The early evolution of organizational analysis in North America, 1956-1980. 21. Yıllık European Group for Organization Studies (EGOS) Kongresi, Berlin, Almanya.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2005, Mayıs). Kuruluş döneminin çevresel koşulları, ekonomik kriz, örgütsel öğrenme ve piyasadan çekilme oranı: Türkiye’de sermaye piyasası aracı kuruluşları, 1986-2004. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul.

  Wasti, S. A., & Önder, Ç. (2004, Temmuz). Kültürlerarası örgütsel bağlılık çalışmaları: Gelişmeler, sorunlar ve öneriler. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

  Wasti, S. A., Tan, H. H., Brower, H. & Önder, Ç. (2004, Temmuz). The construct of trust: An assessment of measurement invariance across three cultures. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of International Business, Stockholm, Sweden.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2004, Temmuz). The political environment of organizations: An institutional-ecology of union founding in İstanbul, 1963-80. 20. European Group for Organization Studies (EGOS) Kongresi, Ljubljana, Slovenya.

  Önder, Ç. & Üsdiken, B. (2004, Mayıs). Yerel yoğunluk bağımlılığı ve asimetrik seçim: İstanbul ve Ankara’da işçi sendikaları, 1963-1980. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa.

  Önder, Ç. & Wasti, S. A. (2003, Mayıs). İş güvencesi: Kapsamlı bir model testi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon.

  Önder, Ç. & Wasti, S. A. (2002, Mayıs). İş Güvencesi Endeksi ve İş Güvencesi Memnuniyeti Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik analizi.. 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya

 • Dersler

  Doktora, Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

  Doktora, Niceliksel Araştırma Yöntemleri

  Doktora, Makro Örgüt Kuramı Tartışma Alanları

  Doktora, Nicel Araştırma Yöntemleri

  Yüksek Lisans, Organizasyon Tasarımı ve Yönetimi

  Yüksek Lisans, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler

  Yüksek Lisans, İş Etiği

  Yüksek Lisans, Uluslararası Yönetim

  Yüksek Lisans, Araştırma Yöntemleri

  Yüksek Lisans, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

  Yüksek Lisans, Organization Theory

  Yüksek Lisans, Research Methodology

  Yüksek Lisans, Quantitative Data Analysis

  Yüksek Lisans, Multivariate Data Analysis

  Lisans, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I, II

  Lisans, Örgüt Kuramı

  Lisans, Örgütlerde Davranış

  Lisans, İşletme ve Toplum (İş Etiği)

  Lisans, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

  Lisans, Çağdaş Yönetim Teorisi

  Lisans, Research Methodology

  Lisans, Research Methodology in Social Sciences

  Lisans, Organizational Change and Development

  Lisans, Organizations and Management Today

  Lisans, Current Topics in Organization and Management

  Sertifika, Research Methodology

  Sertifika, Human Resource Management