0 asbü-background-image
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: burhanettin.duran@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 74

 • Doktora, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2001.

  Y. Lisans,Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 1994,

  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1993.

 • Araştırma Alanları

  Türk Dış Politikası

  Türk Düşünce Hayatı

  İslamcılık Siyasi Hayat

  Ortadoğu'da Dini Hareketler

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  Duran, B.,“Approaching the Kurdish Question via Adil Düzen: An Islamist Formula of the Welfare Party for Ethnic Coexistence,” Journal of Muslim Minority Affairs, vol 18, number 1, 1998, pp. 111-128.

  Duran, B.,“Islamism, Trade Unionism and Civil Society: The Case of Hak-İş Labour Confederation in Turkey,” (with Engin Yıldırım) Middle Eastern Studies, vol 41, number 2, March 2005, pp. 221-241.

  Duran, B.,“The Experience of Turkish Islamism: Between Transformation and Impoverishment,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 12, Issue 1, March 2010.

  Duran, B.,“Understanding AK Party’s Identity Politics: A Multilayered Civilizational Discourse and its Limitations,” Insight Turkey, vol 15, no.1, January 2013.

  Duran, B.,“Competing Occidentalisms: Christianity, the West and Modernity in the Writings of Nurettin Topçu and Necip Fazil Kısakürek,” (with Cemil Aydın), Muslim World, October 2013.

  Duran, B.,“Arnold J. Toynbee and Islamism in the Cold War Era Turkey: Civilization in the Writings of Sezai Karakoc (1933),” August 2015.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  Duran, B., “Islamist Intellectuals, Democracy and the Recent Elections in Turkey,” Paper presented to the International Conference on Islam and the Electoral Process, Leiden, ISIM, 10-12 December 1999.

  Duran, B., “Islamist Discourse of Civilization in Turkey: An Example of Reimagining the West,” Paper presented at the First World Congress for Middle Eastern Studies, University of Mainz, September 8-13, 2002.

  Duran, B., “Perceptions of the West in the Revival of Islamist Intellectual Tradition in Turkey (1936-1950),” Fourth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Robert Schuman Center, Florence-Montecatini Terme, 19-23 March 2003.

  Duran, B., “Islamist Redefinitions of European and Islamic Identities in Turkey,” Turkey and the EU: Membership Prospect and Issues, UACES, the University of Greenwich, London, 1 June 2004.

  Duran, B., “Is the European Union Ready for Islamist Politics: Islamism and Turkey’s Integration in the Union,” Second Pan-European Conference, Bologna, 24-26 June 2004.

  Duran, B., “Islamist Commitment to Democracy and Accomodation: Lessons from the Turkish Experiment,” Workshop on Electing Islamism, Organised by The Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London, UK, 3-5 November 2006.

  Duran, B., “Toward A New Middle East? A Turkish Perspective on Arab Spring,” SETA Washington DC, 11 May 2011.

  Duran, B., “Turkey’s June 2011 Elections: What’s Next?,” SETA Washington DC, 14 June 2011.

  Duran, B., “Türkiye’de İslamcılığın Geleceği,” Türkiye’de İslamcılığın Dönüşümü Konferansı, Sakarya Üniversiversitesi, 2-3 Kasım 2011.

  Duran, B., “Arap Baharı Bağlamında Dış Politakada Dönüşümü Anlamak,” 2011 Türk Dış Politikası Değerlendirmesi Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı, 21 Aralık.

  Duran, B., “The Meaning of Turkish Islamic Experience in the New Middle East,” İstanbul Şehir University, 30 March 2012.

  Duran, B., “The Competition of Models in the Middle East: The New Balance of Powers after the Arab Spring,” (with Nuh Yılmaz), Middle Eastern Congress on Politics and Society, Sakarya University, 9-11 Ekim 2012.

  Duran, B., “Türkiye’de Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişimin Taşıyıcı Aktörü Olarak Ak Parti,” Ru’ye Turkiyye Yıllık Konferansı, Tunus, 19-20 Ekim 2012.

  Duran, B., “Yeni Ortadoğu’da İslam’ın Rolü ve Türkiye Tecrübesi,” IV Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uludağ Üniversitesi, 7-8 Kasım 2012.

  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

  Duran, B., “Islamist Redefinitions of European and Islamic Identities in Turkey,” in European Integration and Turkey, ed. Mehmet Uğur ve Nergis Canefe, London: Routledge, 2004.

  Duran, B., “APEC,” Internationale Wirtschaftsorganisationen, Entstehung-Struktur-Perspektiven, ed. W. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2005, ss. 139-153.

  Duran, B., “JDP and Foreign Policy as an Agent of Transformation,” Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy and the Ak Parti, ed. by. M. Hakan Yavuz, The University of Utah Press, 2006.

  Duran, B., “The 'Specific' Evolution of Contemporary Political Islam in Turkey and Its 'Difference',” (with Menderes Çınar), Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party, edited by. Umit Cizre, Routledge, 2008.

  Duran, B., “Whither the Justice and Development Party's 'New Politics'? Steering towards a Conservative Democracy, Revised Islamic Agenda or Management of New Crises,” Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of The Justice and Development Party, edited by. Umit Cizre, Routledge, 2008. 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Duran, B., “Siyasette Değişen Parametreler”, Sivil Toplum, cilt 1, sayı 4, 2003, ss.85-104.

  Duran, B., “Kısakürek’in Siyasi Fikirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Hece, yıl 9, sayı 97, Ocak 2005, pp. 75-82.

  Duran, B., “AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama”, (Kemal İnat ile birlikte), Demokrasi Platformu, Yıl:1, Sayı:4, Güz 2005, ss.1-39.

  Duran, B., “AB Üyeliği Türkiye'nin ve Avrupa'nın Yeniden 'İcad'ını Getirebilir mi?”, Liberal Düşünce, Sayı 40, Güz 2005, ss.27-49.

  Duran, B., “AB Süreci ve Türk Demokrasisinin Konsolidasyonu”, (İrfan Haşlak ile birlikte), Bilgi, 2005/2, ss. 23-42.

  Duran, B., “Is the European Union Ready for Islamist Politics: Kemalism, Headscarf and Turkey’s Integration in the Union”, Avrupa Günlüğü/Euro Agenda, no 7, 2005, pp. 397-414.

  Duran, B., “Islam, Models and the Middle East: The New Balance of Power following the Arab Spring”, (with Nuh Yilmaz), Perception, 2013.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  Duran, B., “Liberal Demokrasinin Etiğini Tartışmak: Toplulukçu Eleştiriler,” (İrfan Haşlak ile beraber), Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi, 1998, ss. 85-97.

  Duran, B., “From Securitization to Empowerment: Dilemmas of Islamic Intellectuel Opposition to the AK Party,” Inside, Outside: 10 Years of the Ak Party Government Revisited, Istanbul, Istanbul Sehir University, 2013, ss. 17.

  Duran, B., “Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç Düşüncesi,” Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul, 17-19 Mayıs 2013.

  Duran, B., “Necip Fazıl Kısakürek’te Tek Parti ve Kemalizm Eleştirisi,” Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim: Doğumunun 110. Yılında Necip Fazılı Anma Sempozyumu, İstanbul, 31 Mayıs 2014.

  Duran, B., “Ortadoğu’da Bölgesel Rekabet ve Mezhep Siyaseti,” Ortadoğu’nun Tetiklenen Fay Hattı: Mezhep Gerilimleri Paneli (Mehmet Ali Büyükkara ve Ömer Korkmaz ile birlikte), İstanbul, 27 Kasım 2013. ( Basılı Olarak: Ortadoğu Konuşmaları, ed. Z. Tuba Kor, İstanbul, 2014, s. 495-547).

  Duran, B., “The Kurdish Question as a Regional Challenge,” ( with Etyen Mahçupyan, Denise Natali, Marina Ottaway), Insight Turkey 5th Annual Conference: Turkish Foreign Policy, Washington D.C., 6 January 2016. 

  Duran, B., Dünya Çatışma Bölgeleri (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile birlikte), Nobel Yayınları, 2004.

  Duran, B., “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığının İdeolojik Dönüşümü ve Evreleri”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, cilt 6, Yasin Aktay (ed.), İstanbul: İletişim, 2004, ss. 129-156.

  Duran, B., “Cezayir: Sömürgeci Geçmişin Gölgesinde İç Savaş”, İnat, K., Duran B., Ataman M., (Edits.), Dünya Çatışma Bölgeleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2004, ss. 119-136.

  Duran, B., “Türkiye'nin Dönüşümünde Aydınların Rolü” (Derleme: D. Dursun, B. Duran ve H. Al ile birlikte), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, Alfa Yayınları, 2007.

  Duran, B., (Bookreview) Between Islam and the State: The Politics of Engagement, (Berna Turam), İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 18, 2007, ss. 145-149.

  Duran, B., Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (Derleme: D. Dursun ve H. Al ile Birlikte), Alfa Yayınları, 2007

  Duran, B., “28 Şubat'ın Gölgesinde 'Sivil' Toplumu ve Siyaseti Düşünmek”, Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları içinde, Kollektif, Kaknüs, İstanbul, 2008, ss: 249-262.

  Duran, B., Ortadoğu Yıllığı 2008 (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), Küre yayınları, 2009.

  Duran, B., “Türk Dış Politikası Ortadoğululaşıyor mu?”, Ortadoğu Yıllığı 2008, İstanbul: Küre, 2009, ss. 385-402.

  Duran, B., Dünya Çatışmaları 2. Cilt (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), Nobel Yayınları, 2010.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), SETA Yayınları, 2011.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2010 (Derleme: K. İnat ve Mesut Özcan ile Birlikte), SETA Yayınları, 2011.

  Duran, B., “Türk Dış Politikasının İç Siyaset Boyutu: 2010 Değerlendirmesi”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA, 2011, ss.13-64.

  Duran, B., 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Yasama), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.

  Duran, B., 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Denetleme), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.

  Duran, B., 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Biyografi), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 (Derleme: K. İnat and Ali Resul Usul ile Birlikte), SETA Yayınları, 2012.

  Duran, B., “AK Partinin Kimlik Siyasetini Anlamak: Çok Katmanlı Medeniyet Söylemi ve Sınırları”, Türk Dış Polititikası Yıllığı 2012, Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss. 15-38.

  Duran, B., “Ortadoğu’da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri” (Nuh Yılmaz il Birlikte) edited by B. Duran, K. İnat and A. R. Usul, SETA, 2012.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2012 (Derleme: Kemal İnat ve Uluk Ulutaş ile birlikte), SETA Yayınları, 2013.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 (Derleme: Kemal İnat ve Ali Balci ile birlikte), SETA Yayınları, 2014.

  Duran, B., “Stratejik Zihniyet, Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik” (Talha Köse ve Ahmet Okumuş ile birlikte), Küre Yayınları, 2014.

  Duran, B., Türk Dış Politikası Yıllığı 2014 (Derleme: Kemal İnat ve Ali Balci ile birlikte), SETA Yayınları, 2015.

  Duran, B., “Arap Baharı” (Nurullah Ardıç ile birlikte), Küre Yayınları, 2015, ss. 681-694.

 • .

 • Dersler

  Siyaset Bilimi

  Formations of Modern Turkey II

  Islam and Politics in the Middle

  Formations of Modern Turkey