1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi (ASBÜ-YÖM)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi (ASBÜ-YÖM), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında kurulmuştur. Merkezin amacı yükseköğretim alanındaki ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek, yükseköğretimin bütün boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, projeler üretmek, raporlar ve yayınlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak ve bu alandaki akademik çalışmalara nicel ve nitel olarak katkı sağlamak amacıyla veri tabanları oluşturmaktır.