0 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

• Yükseköğretimin eğitim, araştırma ve topluma hizmet işlevleri, yapısı, yönetimi, finansmanı, kalite güvencesi başta olmak üzere bu alana giren konularda araştırmalar yapmak, yayımlamak ve veri tabanları oluşturmak

• Yükseköğretimde ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yapmak

• Yükseköğretim ile ilgili toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum, konferans, kongre ve fuarlar düzenlemek

• Yükseköğretimde uluslararasılaşma, toplumsal cinsiyet, sosyal boyut, engelliler, yaşam boyu öğrenme ve benzeri disiplinler arası konularda araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.