0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Duyurular

Konferans, Sempozyum, Seminer

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2015): Değişen Dünya ve Yükseköğretim: Kimlik, Politika ve Reform Modelleri

URL: http://www.ihec2015.com/tr

Merkez Müdürümüz Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan ve Merkez araştırmacılarından Ebru Öztekin Bıyıklı 14-16 Ekim 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansına (IHEC 2015) katılmıştır. Konferansta WHEINM projesinin bir çıktısı olarak Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının isimlerinin çeşitli perspektiflerden değerlendirildiği bir sunum yapılmıştır.

2. 1st International Conference on Educational Theory and Research – ICETR 2016: Transitions in Higher Education

URL: http://www.ieu.edu.tr/icetr2016/

The conference offers an international and, in particular, interdisciplinary platform to encourage debate, reflection, and the exchange of experience and the good practice in the fields of higher education. The focus is particularly on new developments, technologies and approaches at both the national and international level. Such an environment promoting the exchange of ideas has the potential to benefit the quality of teaching-learning process and create greater sustainability in higher education.