1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Hakkında


Merkez, sosyal bilimlerde kullanılan nitel/nicel ve teorik/deneysel araştırma yöntemleri konusunda araştırmacılara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Sertifika programlarının yanı sıra özel amaca yönelik kurslar düzenlenmesi planlanmaktadır. Sertifika programlarının amacı öncelikle bilimsel araştırmalar için gerekli metodolojik altyapıyı kazandırmaktır. Buna ek olarak bir araştırmanın kurgulanmasından başlayarak soru kağıdı tasarımı, örnekleme, ağırlıklandırma ve veri analiz araçları kullanılarak raporlanmasına kadar olan tüm süreçlere ilişkin eğitimler verilecektir.

Veri analiz eğitimleri özel konu başlıklarında ve hazır paket programlar (SPSS, Stata, MaxQda, vb.) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların araştırma sonuçlarının tablolaştırılması, grafikleştirilmesi, istatistiki testler uygulanması, test sonuçlarının yorumlanması, raporlama vb. konularda bilgilenmesi hedeflenmektedir.

Araştırma metodolojisi konusunda zengin bir yazılı ve görsel eğitim materyali hazırlanmaktadır. Bu materyal katılımcıların kullanımına sunulacaktır. Merkez bünyesinde lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ilgi duyan herkese talebi önceden belirlenmiş konularda yaz kursları da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Merkez Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Murat BAYAR