1 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi


ASBÜ Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, sosyal bilimlerde kullanılan nitel, nicel ve deneysel araştırma yöntemleri konusunda araştırmacılara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.