0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Başkanlığımızın sorumlu olduğu tüm alanlarda, sahibi olduğu tarihi binaların restorasyon işlemlerinin titizlikle yapılıp, aslına uygun hale getirilmesiyle tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, Üniversitenin ihtiyaç duyacağı yeni yapıların, bulunduğu tarihi dokuya uygun inşası yoluyla bölgenin mimari çehresinin değişimine katkı sağlayan, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, ve ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak, kesintisiz ve güçlü bir şekilde sürdürmesini sağlayabilecek her türlü planlama, yatırım çalışmaları, teknik hizmet ile işletme ve bakım-onarım görevlerini; hızlı, kaliteli ve ekonomik biçimde yürütmektir.

Vizyonumuz

Üniversitemizin ihtiyaçları, doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı en doğru konum ve en doğru fonksiyonu teminen; altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için kurumsal kimliğin personelle başlayıp hizmet binaları ile sürdüğü idraki içerisinde bilinçli binalar üretebilmek.