0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Standart Formlar


 Mal Bildirim Formu

 İzin Formu

 Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesi

 Hakediş (Anahtar Teslim İşler)

 Hakediş (Birim Fiyatlı İşler)

 Kesin Kabul Raporu (Doğrudan Temin İşlerde)

 Mukayeseli Hakediş (Birim Fiyat İşler)

 İlave İşler Onay Belgesi

 İş-Programı

 Yeni Birim Fiyat Oluru (Birim Fiyatlı İşler)

 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi Ve Tutanağı

 Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi Ve Tutanağı

 İşyeri Teslim Tutanağı

 İş-Programı

 Yapı Denetim Aylık Raporu

 İşçi-Alacağı-İlan

 İşçi-Alacağı-Tutanak

 Şantiye Günlük Defteri

 Ataşman Örneği

 Süre Uzatım Kararı

 Yeni Birim Fiyat Tespiti

 Hakediş Dizin Listesi

 Çalışan Öneri Formu

 Düzeltici Önleyici faaliyet formu

 Görev Devri Rapor Formu

 Hata Bildirim Formu

 Şikayet Formu

 Tutanak Formu

 Yetki Devri Rapor Formu Yetki Devri Formu