0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Birimler

Yapı İşleri Teknik Şube Müdürü Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, programa alınan mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi, hakediş dosyalarının hazırlanması ve devam eden işlerin her türlü denetim ve kontrollerinin yapılması konularında Daire Başkanı'na yardımcı olur. Buna göre;

 • • Programa alınan büyük onarım ve yeni yapılacak inşaatların fizibilitelerinin hazırlanarak keşif özetlerini çıkarmak,
 • • Proje taslaklarını hazırlayıp asıl projeyi yapmak,
 • • Yaklaşık maliyetlerini ve ihale şartnamelerini hazırlayarak ihale aşamasına gelmesini sağlamak,
 • • İhaleyi kazanan firmalara yer teslimini yapmak,
 • • Yapımı devam eden işlerle ilgili her türlü kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
 • • Yapılan işlerle ilgili olası aksamaları gidermek için toplantılar düzenlemek, yönetmek ve hizmet konusu alanına giren işlerle ilgili toplantılara katılmak,
 • • Hakediş dosyalarını hazırlamak,
 • • Ödeme emri ve eklerini kontrol ederek mevzuata uygunluğunu sağlamak,
 • • Ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde Ön Mali Kontrol yapmak,
 • • Yapımı devam eden işlerle ilgili süre uzatımı ve ödenek aktarımı gibi işleri yürütmek,
 • • İnşaatı biten bina ve tesislerin kabul işlemlerini yaparak talep sahiplerine teslim etmek,
 • • Kesin hesapları düzenlemek,
 • • Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlardaki gelişme ve değişikliklerin takibini yapmak, konu hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek ve bünyesinde çalışan personelin de gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak,
 • • Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • • Kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
 • • Mevzuat uyarınca üstleri tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek.

Bakım Onarım Şube Müdürü, Birimlerden gelen talepler dikkate alınarak, Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca küçük onarım işlerinin yapılması ve her türlü mekanik, elektrik, teknik arızanın giderilmesi konularında Daire Başkanına yardımcı olur. Buna göre;

 • • Üniversiteye ait kampüslerde çalışan personelin, akademik personelin ve öğrencilerin memnuniyetleri sağlamak amacıyla bina ve tesisleri mamur ve düzenli bir şekilde hizmete hazır halde tutmak,
 • • Üniversite ve tüm yerleşkelerinde meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak,
 • • Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile kablolu veya kablosuz haberleşme sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri gibi temel altyapı hizmetlerini ifa etmek ve arızalarını gidermek,
 • • Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, araç-gereç ve cihazların bakım-onarımları ile periyodik bakımlarını yapmak,
 • • Üniversite ve tüm yerleşkelerindeki bina ve tesislerin ihale edilmeyen (Boya, badana, duvar örme v.b.) tadilatlarını yapmak,
 • • Yeşil alanlar ve reaksiyon alanları ile ilgili projeler üreterek, bu alanların düzenlemesini yapmak,
 • • Şube Müdürlüğü bünyesindeki teknik personelin kendini geliştirmesi için toplantılar düzenlemek, yönetmek ve meslek içi eğitimlere katılmak,
 • • Yapılan işlerle ilgili olası aksamaları gidermek için toplantılar düzenlemek, yönetmek ve hizmet konusu alanına giren işlerle ilgili toplantılara katılmak,
 • • Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlardaki gelişme ve değişikliklerin takibini yapmak, konu hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek ve bünyesinde çalışan personelin de gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak,
 • • Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • • Kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
 • • Mevzuat uyarınca üstleri tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek.