1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


HAKKINDA

Türkiye’nin ilk ve tek Yabancı Diller Fakültesi olarak hedefimiz, bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olmanın verdiği güçle dünya ülkelerinin edebiyat ve kültürlerini derinlemesine araştırmak ve öğretmektir. Fakültemizin Beşeri ve İnsani Bilimler fakültelerinden bağımsız bir birim olarak kurulmasının amacı sosyal bilimler içinde bu alandaki zenginliğe dikkat çekerek kaliteli, özgün ve yararlı araştırma ve eğitim faaliyetlerine imza atmaktır. Fakültemiz, 21. yüzyılın gittikçe küçülen dünyasında, Atlas Okyanusu’ndan Adriyatik’e ışık hızında iletişimin kurulduğu bir çağda öteki kültürleri anlamanın, bu kültürlerle iletişim içinde olmanın artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğuna inanmaktadır. Günümüzde çok uzak coğrafyadaki bir olayın bile ülkemizde etkileri olabilmektedir. Bu düşüncelerden hareketle fakültemiz ülkemizin siyasi ve kültürel ilişkilerde etkin olabilmesi için farklı kültürleri edebiyatları ve ürettikleri kültürel metinler vasıtasıyla analitik bir yaklaşımla okuyup yorumlayabilen, dil becerileri yüksek, eleştirel düşünme ve yazma becerileri üst düzeyde olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültenin kurulan ilk bölümü olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı da yine içeriği ve bakış açısıyla Türkiye’nin bu alanda özgün ve yenilikçi ilk programlarından biridir.

Fakültemizin bölümleri;

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Fransız Dili ve Edebiyatı

• Alman Dili ve Edebiyatı

• İspanyol Dili ve Edebiyatı

• İtalyan Dili ve Edebiyatı

• Rus Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• Fars Dili ve Edebiyatı

• Çin Dili ve Edebiyatı

• Japon Dili ve Edebiyatı

• Ermeni Dili ve Edebiyatı

Fakültemiz millî ve yerel değerlerden kopmadan evrensel olabilmeyi ve öteki ülkelerin kültür ve edebiyatlarını uluslararası standartlarda öğrenmeyi, öğretmeyi ve araştırmayı kendisine temel misyon edinmiştir. Yabancı Diller Fakültesi’nin çalışma sınırları Arap Dili ve Edebiyatı’ndan Japon Dili ve Edebiyatı’na, Rus Dili ve Edebiyatı’ndan İspanyol Dili ve Edebiyatı’na çok geniş bir coğrafyaya uzanmaktadır.

Yabancı Diller Fakültesi

Türkiye’nin bu alandaki ilk fakültesidir.

Genel olarak diğer fakültelerin altında konumlandırılan yabancı dil ve edebiyatları çalışmaları, sosyal bilimler üniversitesi olmanın ayrıcalığıyla özgün ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur.

Fakültemizin öğrenci kabul eden ilk bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı’dır ve hem programı hem de bakış açısı itibarıyla alanında özgün bir yapıya sahiptir.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi tüm araştırma ve öğretim faaliyetlerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülmesine büyük önem vermektedir. Adından ötürü “yabancı” ülkelerin kültür ve edebiyatlarına yoğunlaşan ve millî odak noktalarından uzaklaşan bir fakülte gibi algılanmasına rağmen Yabancı Diller Fakültesi, bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca fakültemiz bir kamu yüksek öğretim kuruluşu çatısı altında olmanın bilinciyle her türlü araştırma ve öğretim faaliyetinde toplumsal faydayı sürekli olarak göz önünde bulundurmaktadır.

Müfredatlar, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfedip geliştirebilmelerini amaçlayan çok sayıda seçmeli dersten oluşmaktadır.

ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi bölümlerinde;

• Uluslararası akademik eğilimleri takip eden,

• Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri çok yönlü okuyabilen,

• İçinde bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını da gözeterek diğer kültürlerin edebiyatlarını inceleyen ve araştıran,

• Diğer kültürlerin edebiyatlarını kendi coğrafyasının ve kültürünün değerleriyle harmanlayarak evrensel bir sentez oluşturacak bir bakış açısına sahip,

• Millî edebî değerlerle evrensel değerleri buluşturan,

• Edebiyat, tarih, politika ve kültür arasındaki bağlantıları keşfeden ve bu bağlantılara her daim yeni yorumlar getirebilen,

• Yeni teknolojileri geleneksel araştırma metotlarıyla birleştirebilen

... bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.