1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Araştırma Alanları ve Görevleri

Farklı edebiyat gelenekleri arasında karşılaştırmalı araştırmalarda bulunarak fakülte içindeki bölümler arasında bir sinerji yaratmak,

Özellikle Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi altındaki Tarih, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile ortak çalışmaları teşvik eden, disiplinlerarası araştırmalara imza atmak,

Fakültemizin alanına giren konularda uluslararası eğilimleri takip ederek bu alanlarda özgün ve somut katkılarda bulunacak araştırma konularını tespit etmek ve bu konularda çalışmalar yürütmek.

Aşağıda sıralanan fakülte bölümlerine ait dillerdeki edebiyat eserlerini ve kültür ürünlerini incelemek ve araştırmak,

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Fransız Dili ve Edebiyatı

• Alman Dili ve Edebiyatı

• İspanyol Dili ve Edebiyatı

• İtalyan Dili ve Edebiyatı

• Rus Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• Fars Dili ve Edebiyatı

• Çin Dili ve Edebiyatı

• Japon Dili ve Edebiyatı

• Ermeni Dili ve Edebiyatı