1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Vizyon ve Misyon

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümü (YDB) Temel İngilizce Birimi (TİB); Modern Diller Birimi (MDB) ve Bölüm İngilizcesi Birimlerinden (BİB) oluşmaktadır.

TİB tarafından sunulan İngilizce Hazırlık Programı (İHP), uluslararası kalitede ve eğitim standartlarında; lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimize; özelikle üretime dönük yazma ve konuşma becerilerine önem vererek, bir araştırma üniversitesinin ihtiyaçlarına yönelik dil eğitimi sunmayı hedefler.

Bu amaçla, hedef dilde araştırma yapmaya ve araştırmaları akademik ölçütler çerçevesinde sunmaya yönelik programlar, etütler ve danışmanlık sistemi vasıtasıyla gerekli dilsel becerileri kazandırmayı amaçlar.

Temel İngilizce Biriminde, etüt dersleri ve bireysel danışmanlık hizmetleri ofisinin (Mentoring Office) desteği ile öğrenciye özel çözümler üretilmekte ve normal ders süresi dışında sürekli devam eden ders ve konu tekrarları ile hem bireysel hem de gruplar halinde dil desteği ile öğrenme fırsatı sağlanmaktadır.

Çok zengin ikinci dil alternatifleri ile faaliyet gösteren Modern Diller Birimi, Bologna kriterleri çerçevesinde, öğrencilerimize on ayrı dilde Hazırlık ve Lisans programlarında altı yarıyıla kadar yayılan ikinci yabancı dil eğitimi hizmeti sunmaktadır.

Bölüm İngilizcesi Birimi ise; hazırlık programının ardından; Sosyal Bilimlerde Akademik Okuma (ENG 111) ve Sosyal Bilimlerde Akademik Yazma (ENG 112) dersleri ile lisans öğrencilerimizi bölümlerinde ihtiyaç duyabilecekleri araştırma odaklı içeriğe hazırlar.