0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (TİB)

Temel İngilizce Bölümü, üniversitemizin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin programlarındaki dersleri takip edebilmeleri, hedef dilde araştırma yapabilmeleri ve bunu akademik tebliğ standartlarında sunabilmeleri amacıyla İngilizce dil seviyelerini (CEFR a göre, B1+ ve daha üstü ve GSE ye göre 58 ve daha üstü düzeylerde) geliştirmeye hedefler.

Öğrenim Süresi: Hazırlık programında geçen süre lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim süresi dışında kabul edilir ve hazırlık programı (başlangıç düzeylerine bağlı olarak 32 hafta ila 36 hafta arasında değişen) bir akademik yıldır. Başarısız öğrencilere bir akademik yıl daha süre tanınır. İki akademik yıl içinde İngilizce hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

Devam Zorunluluğu: Hazırlık Programı'nda derslere devam zorunludur. Öğrenciler, mazeret kabul edilmeksizin, ders ve ders dışı uygulamaların yüzde 85'ine katılmak zorundadır. Her dönem başında toplam devamsızlık süresi öğrencilere rakamsal olarak izlencede bildirilir.

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı: Öğrencilerin dil düzeyi önce Seviye Tespit Sınavı (STS) ve bir sonraki gün ASBÜ İngilizce Yeterlik Sınavı (ASBÜ-İYS) ile belirlenir.

Yeterlik sınavında (ASBÜ-İYS) başarı puanı % 65'tir; ya da TOEFL iBT 78 (her bölümden en az 17 koşulu ile); IELTS 6.5 ve PTE Academic 67 puanları da kabul edilmektedir.

Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine kabul edilen öğrenciler için ise ASBÜ-İYS'den başarı puanı minimum % 85'tir; TOEFL iBT 102 (her bölümden en az 23 koşulu ile); IELTS 7.5 (her bölümden en az 6.0 koşulu ile) ve PTE Academic 81'dir.

Yeterlik sınavında başarılı olan lisans ve lisansüstü öğrencileri, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar. Yeterlik koşulları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için, lütfen linki tıklayınız: www.asbu.edu.tr/yeterlik_tabloları.pdf. (yakında) YDS puanları ASBÜ Hazırlık Okulu Muafiyeti için kabul edilmemektedir.

STS ve ASBÜ-İYS sonuçlarına göre hazırlık programına başlayan öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflarda eğitime başlarlar. STS'ye girmeyen öğrenciler, sınavdan sıfır puan alır ve Başlangıç (A1 – GSE-10) düzeyindeki sınıflara yerleştirilir. Hazırlık programı başladıktan sonra aynı düzeyde sınıf değişikliği yapılmaz. Düzey akış diyagramı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için, lütfen linki tıklayınız: www.asbu.edu.tr/duzey_akis_diyagrami.pdf (yakında) Ara dönemlerde (ilk yarıyılda ve sonrasında) yukarıda eşdeğerliği verilmiş uluslararası sınavlardan belirtilen asgari muafiyet puanını alan öğrenciler, belgelerini Yabancı Diller Bölümü başkanlığına teslim ederler. Verilen belgenin doğruluğu on (10) iş günü içinde teyit edildikten sonra; öğrenciler hazırlık programından muaf kabul edilir ve bir sonraki akademik yılın başında bölümlerine başlarlar.

Düzeyler: İngilizce Hazırlık Programında dört düzey bulunmaktadır: Başlangıç (CEFR A0- GSE 10 veya A1 – GSE 22-29) , Orta-Öncesi (A2 – GSE 30-35), Orta (CEFR B1 veya GSE 43-50) ve Orta-Üstü (CEFR B1+ veya GSE 59-66). 

B1 ve B1+ düzeyinde, eğitim-öğretim 16 haftalık iki dönem olmak üzere toplam 32 haftadır. A1 ve A2 grupları ise; 32 hafta artı 4 haftalık ek destek programı ile toplam 36 hafta ders alırlar.

Bunların dışında 36 haftada bölümlerince öngörülen düzeye ulaşamayan öğrenciler yaz döneminde 4 haftalık ücretli yaz okuluna katılabilirler. Yaz okulu ücretleri senatoca belirlenir ve ikinci dönem sonunda ilan edilir. Yaz Okuluna iştirak eden öğrencilere dört hafta sonunda bir muafiyet sınavı daha uygulanır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin, resmi tatil günlerinin, yeterlik sınavlarının, yaz okulunun, ödev ve görevlerin, dönem için yazılı ve sözlü sunum görevlerinin detaylı YDB TİB Hazırlık Programı takvimi içeriği için, lütfen linki tıklayınız: www.asbu.edu.tr/2016_2017_YDB_TİB_akademik_takvimi.pdf (yakında)

Değerlendirme: Öğrencinin bulunduğu düzeyde başarılı kabul edilebilmesi için, düzey başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri öğrencileri için bu 100 tam puan üzerinden 85'dir.

Düzey başarı puanı; bir düzey içindeki ara sınavlar, haberli / habersiz mini sınavlar (quiz), ara sınavlar, portfolyo görevleri ve proje çalışmaları, etüt dersleri ve bireysel danışma hizmetlerine fiili iştirak, ödev ve uygulamalar ile birlikte; seviyelerine bağlı olarak alacakları ikinci dil derslerinden gelecek puanların toplanması ile hesaplanır. Değerlendirme kriterleri ve puanlama oranları ile ilgili detaylı bilgi almak için, lütfen linki tıklayınız: www.asbu.edu.tr/ydb_tib_degerlendirme_tablosu.pdf (yakında)

Hazırlık programında geçen süre lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Hazırlık programında başarılı olan öğrencilerin not döküm belgesine (transkripte) sayısal başarı notu işlenmez.