1 asbü-background-image

Translations:


SINAVLAR OFİSİ

Üniversitemiz ’de Uluslararası İlişkiler ile İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programlarının eğitim dili İngilizcedir. Lisans derslerine başlamadan önce Üniversitemizin Modern Diller Bölümü Temel İngilizce Birimi (TİB) tarafından 21 Eylül 2016 Çarşamba günü uygulanacak olan İngilizce Yeterlik Sınavından (ASBÜ-İYS) en az %85 başarı sağlamanız gerekmektedir. ASBÜ-İYS’ye girme hakkı kazanmak için 20 Eylül 2016 Salı günü yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı’ndan (STS) B2 (Upper-Intermediate) düzeyi başarı sağlamak gerekmektedir. İlgili sınavların içeriği ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir:

SınavİçerikTarih/Saat
STS Okuma-Dinleme-Dil Bilgisi-Kelime 20 Eylül 2016/09.30
ASBÜ-İYS I. Oturum Okuma-Dinleme-Yazma 21 Eylül 2016/09.30
ASBÜ-İYS II. Oturum Konuşma 21 Eylül 2016/14.00

     • STS sınavı 60 dakikalık tamamı çoktan seçmeli 80 adet sorudan oluşmaktadır:

     Okuma: 15 soru
     Dinleme: 25 soru
     Kelime: 20 soru
     Dil Bilgisi: 20 Soru

     • STS sonuçları 20 Eylül 2016 Salı günü saat 17.00’de ilan edilecektir.

     • Tüm sınav sonuçları Üniversitemiz web sitesinden duyurulacaktır.

     • STS’ye katılmayan öğrenciler doğrudan Elementary düzey grubuna yerleştirilecektir.

     • STS sonucuna göre İngilizce bilgi düzeyi B2 (Upper-Intermediate) seviyesi ve üzerinde olan öğrenciler ASBÜ-İYS’ye katılacaklardır. B2 (Upper-Intermediate) seviyesinden daha düşük seviyede olan öğrenciler ise STS sonuçlarına göre ilgili düzey gruplarına yerleştirileceklerdir.

ASBÜ-İYS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için bilgiler:

     • Sınavda 4 bölümden oluşmaktadır:

     Okuma: 3 adet 500-800 kelime arası okuma metni hakkında çoktan seçme, eşleştirme, açık-uçlu cevap veya boşlukları doldurma gerektiren sorular,
     Dinleme: 1 adet 5-7 dakika uzunluğunda diyalog ve 1 adet 8-10 dakika arası ders anlatımı (lecture) metni hakkında çoktan seçme, eşleştirme, açık-uçlu cevap veya boşlukları doldurma gerektiren sorular,
     Yazma: 1 adet uzun metin (essay) yazma bölümü
     Konuşma: 3 farklı aşamadan oluşan konuşma bölümü

     • STS ve ASBÜ-İYS sonuçları, sınıf yerleştirmeleri ve derslikler 23 Eylül 2016 Cuma günü saat 17.00’de web sitemizden duyurulacaktır.

     • ASBÜ-İYS’de %85 ve üzeri başarı sağlayan öğrenciler kazanmış oldukları lisans programına başlama hakkı kazanacaktır.

Sınavlara gelirken dikkat etmeniz gereken hususlar:

     • Sınavlardan en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulununuz.

     • Sınava gelirken nüfus cüzdanınızı ve ASBÜ kimlik kartınızı yanınızda bulundurunuz.

     • Sınav salonuna su dışında herhangi bir içecek veya yiyecek getirmeyiniz.

     • Sınava geç kalan öğrenciler sadece sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonlarına alınacaktır. Geç kalmanız durumunda, sınav salonunun kapısını açmayınız. Katta görevli okutmanlardan yardım isteyiniz.

     • Geç kalan öğrenciler için ek süre verilmeyecektir.

     • ASBÜ-İYS I. oturuma katılmayan öğrencilerin, II. Oturuma girmelerine izin verilmeyecek, sınavdan başarısız sayılacaklardır.

ASBÜ YDB Sınavlar Ofisi