0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


SINAVLAR OFİSİ

Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yükekokulu çatısı altında yer alan Sınavlar Ofisi hazırlık eğitim programını öğrencilerin dil becerilerini en iyi şekilde gösterme fırsatı buldukları profesyonel bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmayı görev edinmiştir.

Bu görevi yerine getirebilme amacıyla Sınavlar Ofisi;


     • üniversitemizi kazanan öğrencilere yönelik olarak ölçme materyalleri hazırlar ve yönetimi süreç ve sonuçlar hakkında bilgilendirir.

     • öğrencilere rahat, sessiz, temiz ve görsel açıdan ferah bir sınav uygulama ortamı hazırlar.

     • Sınavlar Ofisi bünyesinde çalışmak üzere deneyimli ve özverili personal istihdamı sürecini yönetir.

     • hazırlık programı kapsamında güncel kalabilmek amacıyla yöneticiler, ders okutmanları ve diğer ofislerle işbirliği içerisinde çalışır.

     • sınıf-içi ölçme araçlarının Sınavlar Ofisi tarafından belirlenen kurallara ve yönergelere uygun olarak yapılması için gerekli uygulama sürecini kontrol eder.

• tüm sınav materyalleri ve öğrencilerin sınav sonuçlarının saklanması konusunda güvenlik açısından gerekli tüm tedbirleri alır.

     • öğrenciler, diğer ofisler ve bölüm yönetiminin ihtiyacı doğrultusunda kolay erişim için gerekli arşivlemeleri yapar.

     • Öğrencileri, ders okutmanlarını ve yöneticileri sınav tarihleri, puanlama sistemi ve değerlendirme kriterleri konusunda bilgilendirir.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (SBS)

Öğrencilerin yaklaşık dil beceri ve bilgi düzeyi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre belirlenir. Öğrenciler hazırlık programı kapsamında sınav sonuçlarına göre belirlenen seviyeleri temel alınarak uygun sınıflara yerleştirilirler.

Sınav içeriği şu şekildedir;

     - Dinlediğini anlama

     - Dil Bilgisi

     - Kelime Bilgisi

     - Okuduğunu anlama

Sınav 50 dakika süremektedir ve 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

Sınav tarihi ve yeri üniversitemiz websitesi üzerinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda level B1 ve üzeri çıkan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na (ASBU-İYS) girmeye hak kazanırlar. SBS’ye girmeyen öğrenciler en düşük düzey sınıfına yerleştirilirler.

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

İngilizce Yeterlik Sınavı öğrencilerin lisans veya lisanüstü programlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini açısından yeterlik düzeylerini ölçer.

İYS iki bölümden oluşur. İlk bölümde, öğrencilerin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma becerileri test edilir. İkinci bölümde öğrencilerin konuşma becerileri ölçülür.

1. Bölüm

     - Okuduğunu anlama: 2 veya 3 akademik okuma parçası (toplam 20 soru)

    - Dinlediğini anlama: 2 akademik dinleme parçası (bir ders anlatımı ve bir diyalog) (toplam 18-20 soru)

     - Yazma: Essay yazma becerilerini ölçme amaçlı bir soru

2. Bölüm

    - Konuşma: Bireysel sorular/ikili tartışma  

Hazırlık Programından Muafiyet

Kurallar ve işleyiş hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayınız: www.ydb.asbu.edu.tr/yeterlik_tabloları.pdf

ASBÜ YDB Sınavlar Ofisi