1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Rusça

Rusya Federasyonu’nun resmi dili olan Rusça Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna mensup bir dildir. Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olan Rusça’nın en yaygın kullanıldığı ülkeler Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Kazakistan ve Belarus’tur. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından birlik ülkelerinin çoğu kendi yerel dillerini destekleyen politikalar izlediyseler de Rusça hâlâ bu ülkelerde önemini korumakta ve ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazakistan, Beyaz Rusya ve Kırgızistan’da anadilin yanısıra Rusça da resmi dildir. Diğer ülkelerde resmî dil değilse bile Rus dili okullarda öğretilmektedir. Baltık ülkelerinde ya yabancı dil olarak ya da anadil olarak Rusça konuşulmaktadır. Kazakistan, Belarus, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Tacikistan’da okullarda Rusça eğitimi verilir. Rusça’da Slav dillerinin yazımında yaygın olarak kullanılan ve 33 harften oluşan Kiril Alfabesi kullanılmaktadır.

Amaç

Rusça A1.1 dersi, öğrencinin Rus alfabesini okuyabilmesini, yazabilmesini, Rusça ses bilgisine, basit düzeyde gramere ve kelime bilgisine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yanı sıra Rusça A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Kiril alfabesi
 •      • El yazısı ve matbu yazı sistemi
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Giriş düzeyinde gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •       • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •       • Görsel destek var ise basit ve kısa metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •       • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve basit metinleri anlayabilir.
 •       • Tanıdık ifadelerden oluşan kısa ve basit cümleleri yavaş, tane tane ve tekrar edilerek aktarıldığında anlayabilir.
 •       • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •       • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •       • Belirli somut durumlar için tek veya daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir.
 •       • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •       • Günlük yaşamı hakkında çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •       • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •       • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •       • Rus dili ve kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. E Antonova, M.M Nahabina, M.V Safronova, A.A Tolstıh, Rusya’ya Doğru-1(Дорога в Россию 1),Yabancı Dil Yayınları

     2. Olga Çubarova, Şkatulka, Russkiy Yazık Yayınları

     3. Sözlük

     4. Okuma, yazma ve konuşma çalışmaları için materyaller

     5. Görsel ve işitsel malzemeler

     6. Diyaloglar için materyaller

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
RUS1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
RUS1002 Gramer 1 G – K
RUS1003 Okuma 1 G – K
RUS1004 Yazma 1 G – K
RUS1005 Konuşma 1 G – K
RUS1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 14 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 70
TOPLAM 29 100