0 asbü-background-image

Translations:


MODERN DİLLER BİRİMİ (MDB)

Günümüzde İngilizcenin yanında ikinci, hatta üçüncü bir yabancı dile hâkim olmak gerek akademik hayatın gerekse iş hayatının yadsınamaz bir gerçeğidir. Yabancı dilde kaynakların okunması zorunluluğunun yanı sıra, birey açısından da, farklı dil ve kültürleri tanımak kişisel gelişim adına bir zenginliktir.

Çok dilli bir eğitim anlayışını önceleyen üniversitemizin bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren Modern Diller Birimi, öğrencilerimize Hazırlık ve Lisans programlarında 6 yarıyıla yayılan ikinci yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

Öğrencilerimiz Almanca, Arapça, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dillerinde açılan seçmeli derslerden hazırlık sınıfından başlayarak, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı uyarınca hazırlanan müfredatlar ve alanında tecrübeli uzman kadrosu sayesinde dil becerilerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır.

Ayrıca, içinde farklı dillerden kaynakların bulunduğu zengin dil kütüphanemiz ve farklı dillerde kaynakların bulunduğu bağımsız öğrenme merkezimiz de öğrencilerimizin hizmetindedir.

MODERN DİLLER BİRİMİ OFİSLERİ

Çok dilli bir eğitim öğretim anlayışını önceleyen üniversitemizin bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren Modern Diller Birimi, çalışmalarını şu ofisler aracılığı ile gerçekleştirmektedir:

1. Program Geliştirme Ofisi: Ofis, modern diller öğretim programı çerçevesinde;

a. Tüm düzeyler arasında CEFR ve GSE ölçütlerini ve alt becerilerini dikkate alarak, ders programları hazırlamak

b. Diller arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Ercan Cihan Ulupınar


2. Ölçme Değerlendirme Ofisi: Öğretim hizmeti sunulan dillerde ölçme değerlendirme çalışmalarını ortak standartlar çerçevesinde düzenleyip koordine etmekle sorumludur.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Neslihan Ortaç


3. Materyal Hazırlama Ofisi: Öğretim hizmeti sunulan her dil için ihtiyaç duyulan materyallerin tespit ve hazırlanmasını koordine etmekle yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Ceren Durukan – Çiğdem Tandoğan


4. Tanıtım Ofisi: Ofis, hazırlık dönemi ve fakülte öğretim dönemleri boyunca ikinci dil öğretimi görecek öğrencilere yönelik modern diller tanıtım faaliyetleri düzenlemekle yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Semra Demiriz.


5. Mesleki Destek Ofisi: Ofis, birimde görevli olan öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için faaliyetler düzenlemekle yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Mümün Bulut


6. Arapça Hazırlık Ofisi: 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılması planlanan Arapça Hazırlık Okulu için gerekli ön hazırlıkları yapmakla yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Yasin Günaydın


7. Bireysel Danışma ve Akademik Destek Ofisi: Ofis, modern dil öğretimi gören öğrencilerimizin dil öğrenimi sürecinde karşılaştıkları problemlerde danışmanlık hizmeti sunmak, akademik personel ve öğrencilerimize, öğretimi yapılan dillerle ilgili alanlarda destek olmak ve bu çerçevede karşılaşılan problemlere dair veri tabanı oluşturmakla yükümlüdür.

Sorumlu Öğretim Elemanı: Nuray Akdemir – Ebru Üstün


8. Bağımsız Öğrenme Merkezi (Self-Access Center)

Sorumlu Öğretim Elemanı: Ayşe Öztürk