1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


MODERN DİLLER BÖLÜMÜ (MDB)

Günümüzde İngilizcenin yanında ikinci, hatta üçüncü bir yabancı dile hâkim olmak, gerek akademik hayat gerekse iş hayatında daha başarılı olma ve tercih edilme sebebidir. Yabancı dilde kaynakların okunması zorunluluğunun yanı sıra, birey açısından da, farklı dil ve kültürleri tanımak kişisel gelişim adına bir zenginliktir.

Çok dilli bir eğitim anlayışını önceleyen üniversitemizin bu amacı doğrultusunda faaliyet gösteren Modern Diller Bölümü; Dünya Dilleri Birimi ve Bölüm İngilizcesi Birimi’nden oluşmaktadır. Modern Diller Bölümü’ndeki eğitim - öğretim faaliyetleri, Üniversitenin ilgili eğitim – öğretim yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.

Dünya Dilleri Birimi, Fakülte ve Enstitüler tarafından belirlenen ikinci yabancı dil becerilerini kazandırmak için gerekli olan öğretim programından sorumludur.

Öğrencilerimize, Dünya Dilleri Birimi tarafından; Almanca, Arapça, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça gibi ikinci yabancı dil dersleri verilmektedir.

Bölüm İngilizcesi Birimi ise, Fakülte ve Enstitüler tarafından belirlenen Akademik İngilizce, Özel Amaçlı İngilizce ve Genel İngilizce dil derslerinin öğretimini sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı uyarınca hazırlanan bu dillere ait müfredat ve alanında tecrübeli uzman kadrosu sayesinde dil becerilerini geliştirme imkânına sahip olacaklardır.

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ OFİSLERİ

Kaliteli ve çok dilli bir eğitim öğretim anlayışını önceleyen üniversitemizin bu amacı doğrultusunda faaliyet gösteren Modern Diller Bölümü çalışmalarını şu ofisler aracılığı ile gerçekleştirmektedir:

1. Program Geliştirme Ofisi: Ofis, modern diller öğretim programı çerçevesinde; a. Tüm düzeyler arasında CEFR ve GSE ölçütlerini ve alt becerilerini dikkate alarak, ders programları hazırlamak ve diller arası koordinasyonu sağlamaktadır.

2. Ölçme Değerlendirme Ofisi: Öğretim hizmeti sunulan dillerde ölçme değerlendirme çalışmalarını ortak standartlar çerçevesinde düzenleyip koordine etmektedir.

3. Materyal Hazırlama Ofisi: Öğretim hizmeti sunulan her dil için ihtiyaç duyulan materyallerin tespit ve hazırlanmasını koordine etmektedir.

4. Tanıtım Ofisi: Ofis, hazırlık dönemi ve fakülte öğretim dönemleri boyunca ikinci dil öğretimi görecek öğrencilere yönelik modern diller tanıtım faaliyetleri düzenler.

5. Mesleki Destek Ofisi: Ofis, birimde görevli olan öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için faaliyetler sunmaktadır.

6. Bireysel Danışma ve Akademik Destek Ofisi: Ofis, modern dil öğretimi gören öğrencilerimizin dil öğrenimi sürecinde karşılaştıkları problemlerde danışmanlık hizmeti sunmak, akademik personel ve öğrencilerimize, öğretimi yapılan dillerle ilgili alanlarda destek olmak ve bu çerçevede karşılaşılan problemlere dair veri tabanı oluşturur.

7. Bağımsız Öğrenme Merkezi (Self-Access Center): Çeşitli sosyal aktiviteler arasına serpiştirilmiş eğlenceli dil öğretimi ve özgüven oluşması için farklı etkinlikler gerçekleştirir.

Mahmut Bilici

Modern Diller Bölüm Başkanı