0 asbü-background-image

Translations:YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümü (YDB) Temel İngilizce Birimi (TİB); Modern Diller Birimi (MDB) ve Bölüm İngilizcesi Birimlerinden (BİB) oluşmaktadır.

TİB tarafından sunulan İngilizce Hazırlık Programı (İHP), uluslararası kalitede ve eğitim standartlarında; lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimize; özelikle üretime dönük yazma ve konuşma becerilerine önem vererek, bir araştırma üniversitesinin ihtiyaçlarına yönelik dil eğitimi sunmayı hedefler.

Bu amaçla, hedef dilde araştırma yapmaya ve araştırmaları akademik ölçütler çerçevesinde sunmaya yönelik programlar, etütler ve danışmanlık sistemi vasıtasıyla gerekli dilsel becerileri kazandırmayı amaçlar.

> devamı için tıklayın