1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY), Temel İngilizce Bölümü (TİB) ve Modern Diller Bölümünden (MDB) oluşmaktadır.

TİB tarafından sunulan İngilizce Hazırlık Programı (İHP), uluslararası kalitede ve eğitim standartlarında; lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimize; özelikle üretime dönük yazma ve konuşma becerilerine önem vererek, bir araştırma üniversitesinin ihtiyaçlarına yönelik dil eğitimi sunmayı hedefler.

Bu amaçla, hedef dilde araştırma yapmaya ve araştırmaları akademik ölçütler çerçevesinde sunmaya yönelik programlar, etütler ve danışmanlık sistemi vasıtasıyla gerekli dilsel becerileri kazandırmayı amaçlar.