0 asbü-background-image

Translations:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

ASBÜ Uluslararası İlişkiler bölümü…

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemin değişen koşulları çerçevesinde devlet ve devlet dışı aktörlerin kendi aralarındaki ve birbirleriyle ilişkilerini anlama çabası özel bir disiplin olan Uluslararası İlişkiler disiplininin doğuşuna yol açmıştır. Siyaset biliminin yanı sıra sosyal bilimlerin farklı alanlarından da faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplininin temelini günümüz küresel dünya sistemini, uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler ağını, devletlerin iç meseleleri olmaktan çıkan rejim, din, özgürlük, demokratikleşme, çevre, insan hakları gibi konuları anlama çabası teşkil eder.