0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemin değişen koşulları çerçevesinde devlet ve devlet dışı aktörlerin kendi aralarında ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlama çabası özel bir disiplin alanı olan Uluslararası İlişkiler alanının doğuşuna yol açmıştır. Siyaset biliminin yanı sıra sosyal bilimlerin farklı alanlarından da faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplini, günümüz küresel dünya sistemini, uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler ağını, devletlerin iç meseleleri olmaktan çıkan rejim, din, özgürlük, demokratikleşme, çevre, insan hakları gibi konuları anlama çabası taşır.