0 asbü-background-image

Neden ASBÜ Uluslararası İlişkiler?

Dünya üzerindeki farklı sosyal bilimler paradigmalarının bilimsel metotlar çerçevesinde sistematik olarak ele alındığı, eleştirel düşüncenin önemini kavrayan bir üniversite olma hedefi ile 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin önemli bölümlerinden olan Uluslararası İlişkiler Bölümü bu hedefler ışığında özgün bir eğitim programı sunmayı amaçlamaktadır. Felsefeden tarihe, sosyolojiden matematiğe geniş bir ders yelpazesini dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulunduran zengin içerikli alan dersleri ile birleştirmek ve bütüncül bir entelektüel birikim ortaya çıkarmak bölümün önemli hedefleri arasındadır. Bu bağlamda farklı ilgi alanlarına hitap eden bol alternatifli seçmeli dersler öğrencilere mezuniyet sonrası hedeflerine ulaşmalarında destek olacaktır. Öğrencilere bölge ve ülke uzmanı olma ve akademik hayata hazırlanma bakımından da gerekli fırsatlar sağlanacaktır.

Öğrenci odaklı eğitim sistemini benimseyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, akademisyenlere kolayca erişebilecekleri, az nüfuslu sınıflarda interaktif eğitimin tadına varabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Alanında başarılı akademik kadrosu ile Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünyanın önde gelen bölümlerinden olma amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzün öğrencileri bir yıllık İngilizce hazırlık okulundaki dil eğitimlerini tamamladıktan sonra tercihleri doğrultusunda ikinci bir yabancı dil öğreneceklerdir. Günümüz dünyasındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek ve üniversite sonrasında farklı imkânlardan faydalanabilmek için olmazsa olmaz olan İngilizce’nin yanı sıra farklı bir dili de ileri derecede bilmek hem öğrencilerimizin ufuklarını genişletecek hem de geleceğe yönelik bir katkı olacaktır. Bu dillerin yanı sıra Türkçe kaynaklardan da faydalanmaları için gereken ilgi gösterilecektir.