0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


NEDEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ?

Dünya üzerindeki farklı sosyal bilimler paradigmalarının bilimsel metotlar çerçevesinde sistematik olarak ele alındığı, eleştirel düşüncenin önemini kavrayan bir üniversite olma hedefi ile 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin önemli bölümlerinden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu hedefler ışığında özgün bir eğitim programına sahiptir. Zengin alan derslerinin yanı sıra felsefeden tarihe, sosyolojiden matematiğe geniş bir ders yelpazesine sahip programıyla öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarına ve mezuniyet sonrası hedeflerine ulaşmalarına destek sağlar. Bütüncül bir entelektüel birikimi ortaya çıkarmayı önceleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencileri bölge ve ülke uzmanı olarak akademik hayata hazırlamayı hedefler.

Öğrenci odaklı eğitimi benimseyen ASBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, akademisyenlere kolayca erişebilecekleri, az nüfuslu sınıflarda interaktif eğitimin tadına varabilecekleri bir ortam sunar. Alanında başarılı akademik kadrosu ile Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünyanın önde gelen bölümlerinden bir olmayı amaçlar.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler, bölüm eğitimine başlamadan önce bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Bölüm, İngilizcenin yanı sıra öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmesini destekler. Günümüz dünyasındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek ve üniversite sonrasında farklı imkânlardan faydalanabilmek adına öğrencilere sunulan dil eğitimi imkânlarıyla öğrencilerin gelecek planlanmasına katkı sağlamayı amaçlar. Böylelikle öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası yayımları takip edecek düzeyde dil becerisine sahip olmalarına olanak tanır.