1 asbü-background-image

Translations:


Mezunlar NE YAPAR?

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çokuluslu şirketlerin farklı birimlerinde; üniversitelerde; düşünce kuruluşlarında; medya kuruluşlarında; başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumlarında; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.