1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemin değişen koşulları çerçevesinde devlet ve devlet dışı aktörlerin kendi aralarında ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlama çabası özel bir disiplin alanı olan Uluslararası İlişkiler alanının doğuşuna yol açmıştır. Siyaset biliminin yanı sıra sosyal bilimlerin farklı alanlarından da faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplini, günümüz küresel dünya sistemini, uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler ağını, devletlerin iç meseleleri olmaktan çıkan rejim, din, özgürlük, demokratikleşme, çevre, insan hakları gibi konuları anlama çabası taşır.

NEDEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ?

Dünya üzerindeki farklı sosyal bilimler paradigmalarının bilimsel metotlar çerçevesinde sistematik olarak ele alındığı, eleştirel düşüncenin önemini kavrayan bir üniversite olma hedefi ile 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin önemli bölümlerinden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu hedefler ışığında özgün bir eğitim programına sahiptir. Zengin alan derslerinin yanı sıra felsefeden tarihe, sosyolojiden matematiğe geniş bir ders yelpazesine sahip programıyla öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarına ve mezuniyet sonrası hedeflerine ulaşmalarına destek sağlar. Bütüncül bir entelektüel birikimi ortaya çıkarmayı önceleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencileri bölge ve ülke uzmanı olarak akademik hayata hazırlamayı hedefler.

Öğrenci odaklı eğitimi benimseyen ASBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, akademisyenlere kolayca erişebilecekleri, az nüfuslu sınıflarda interaktif eğitimin tadına varabilecekleri bir ortam sunar. Alanında başarılı akademik kadrosu ile Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünyanın önde gelen bölümlerinden bir olmayı amaçlar.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler, bölüm eğitimine başlamadan önce bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Bölüm, İngilizcenin yanı sıra öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmesini destekler. Günümüz dünyasındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek ve üniversite sonrasında farklı imkânlardan faydalanabilmek adına öğrencilere sunulan dil eğitimi imkânlarıyla öğrencilerin gelecek planlanmasına katkı sağlamayı amaçlar. Böylelikle öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası yayımları takip edecek düzeyde dil becerisine sahip olmalarına olanak tanır.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çokuluslu şirketlerin farklı birimlerinde, üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumlarında, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olurlar.