1 asbü-background-image

Translations:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemin değişen koşulları çerçevesinde devlet ve devlet dışı aktörlerin kendi aralarındaki ve birbirleriyle ilişkilerini anlama çabası özel bir disiplin olan Uluslararası İlişkiler disiplininin doğuşuna yol açmıştır. Siyaset biliminin yanı sıra sosyal bilimlerin farklı alanlarından da faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplininin temelini günümüz küresel dünya sistemini, uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler ağını, devletlerin iç meseleleri olmaktan çıkan rejim, din, özgürlük, demokratikleşme, çevre, insan hakları gibi konuları anlama çabası teşkil eder.

NEDEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ?

Dünya üzerindeki farklı sosyal bilimler paradigmalarının bilimsel metotlar çerçevesinde sistematik olarak ele alındığı, eleştirel düşüncenin önemini kavrayan bir üniversite olma hedefi ile 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin önemli bölümlerinden olan Uluslararası İlişkiler Bölümü bu hedefler ışığında özgün bir eğitim programı sunmayı amaçlamaktadır. Felsefeden tarihe, sosyolojiden matematiğe geniş bir ders yelpazesini dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulunduran zengin içerikli alan dersleri ile birleştirmek ve bütüncül bir entelektüel birikim ortaya çıkarmak bölümün önemli hedefleri arasındadır. Bu bağlamda farklı ilgi alanlarına hitap eden bol alternatifli seçmeli dersler öğrencilere mezuniyet sonrası hedeflerine ulaşmalarında destek olacaktır. Öğrencilere bölge ve ülke uzmanı olma ve akademik hayata hazırlanma bakımından da gerekli fırsatlar sağlanacaktır.

Öğrenci odaklı eğitim sistemini benimseyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, akademisyenlere kolayca erişebilecekleri, az nüfuslu sınıflarda interaktif eğitimin tadına varabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Alanında başarılı akademik kadrosu ile Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünyanın önde gelen bölümlerinden olma amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzün öğrencileri bir yıllık İngilizce hazırlık okulundaki dil eğitimlerini tamamladıktan sonra tercihleri doğrultusunda ikinci bir yabancı dil öğreneceklerdir. Günümüz dünyasındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek ve üniversite sonrasında farklı imkânlardan faydalanabilmek için olmazsa olmaz olan İngilizce’nin yanı sıra farklı bir dili de ileri derecede bilmek hem öğrencilerimizin ufuklarını genişletecek hem de geleceğe yönelik bir katkı olacaktır. Bu dillerin yanı sıra Türkçe kaynaklardan da faydalanmaları için gereken ilgi gösterilecektir.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çokuluslu şirketlerin farklı birimlerinde; üniversitelerde; düşünce kuruluşlarında; medya kuruluşlarında; başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumlarında; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.