0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemin değişen koşulları çerçevesinde devlet ve devlet dışı aktörlerin kendi aralarında ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlama çabası özel bir disiplin alanı olan Uluslararası İlişkiler alanının doğuşuna yol açmıştır.

> devamı için tıklayın

NEDEN ASBÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER?

Dünya üzerindeki farklı sosyal bilimler paradigmalarının bilimsel metotlar çerçevesinde sistematik olarak ele alındığı, eleştirel düşüncenin önemini kavrayan bir üniversite olma hedefi ile 2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin önemli bölümlerinden biri olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu hedefler ışığında özgün bir eğitim programına sahiptir.

> devamı için tıklayın

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çokuluslu şirketlerin farklı birimlerinde, üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ...

> devamı için tıklayın