1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Yöntem

Ülkemizdeki hukukçu akademisyen ve öğrenciler ile mesleğin icrasında faaliyet gösteren hukukçuları makul oranda temsil eden grupların katılımı sağlanarak elde edilen verilerle; araştırma, istişare ve kaynak toplama çalışmaları neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi projenin yöntemini oluşturacaktır.

Ayrıca ülkemiz hukuk fakültelerinin ve hukukçularının sorunlarının giderilmesi için ilgili kurumlar (Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği vb.) ile veriler paylaşılacak, proje sonunda gerçekleştirilecek seminer ile projenin çıktıları kamuya sunulacaktır.