1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Hedefler

Bu çalışma ile hukuk fakültelerinin daha verimli ve etkin biçimde eğitim vermesi, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren hukukçuların yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası hukukçuların mesleğin icrasındaki sorunlarının asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.

“Türkiye’nin Hukuk(çu) Sorunu: Eğitim” adlı projenin, hukuk eğitimini daha ileri noktalara taşıyabilmek amacı ile ders programı, kütüphane ve araştırma olanakları, mesleki eğitim, yabancı dil eğitimi, mezuniyet sonrası staj vb. konular üzerine bilgi ve öneri toplamak ve bunları değerlendirmek suretiyle hukuk eğitimine katkıda bulunması ve hukukçu sorunlarını çözmesi beklenmektedir.