1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Projenin Amacı

Hukuk fakültelerinde verilen eğitimin ve genel olarak hukuk eğitiminin kalitesini arttırmak amacı ile neler yapılabileceği bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Hangi revizyon ve iyileştirmelerin hukuk eğitimi üzerinde pozitif sonuçlar doğuracağı karşılaştırmalı şekilde araştırılması ve bu sayede fakültelerde verilen hukuk eğitiminin daha kaliteli hale getirilerek kalifiye hukuk fakültesi mezunlarına ve değişikliklere kendilerini uyarlayan nitelikli hukukçulara ulaşılacağı düşünülmektedir.

Hukuk derslerine yönelik iyileştirmelerin yanında genel ve mesleki yabancı dil öğrenme olanaklarının arttırılması, lisans eğitimi alan öğrenci sayısı azaltılırken, lisansüstü programlarının spesifik hale getirilmesi ve lisansüstü eğitimine devam eden kişi sayısının arttırılması, akademik personel sayısının ve niteliklerinin arttırılması, interdisipliner alanlarda çalışmalar yapılması, eğitim faaliyetlerine ayrılan mali kaynakların arttırılması, kütüphanelerin zenginleştirilmesi gibi başlıklar altında farklı ülkelerdeki hukuk eğitimleri üzerine inceleme yapılacaktır.