1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Kapsam

Proje, ticaret unvanlarını konu edinmektedir. Bu sebeple, diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin sorunlar, projenin kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca proje ile tüm ülkedeki ticaret unvanlarının korunma usulü incelenecektir.