0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Hedefler

Proje ile yurtiçinde her coğrafi bölgeden ticaret unvanlarına ilişkin işlemlerin yapıldığı bir ticaret sicil müdürlüğü ile mülakat yapılması,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Sicili Şube müdürlüğü ile mülakat yapılması,

Almanya ve İngiltere’de ticaret unvanlarının tescili işlemlerini gerçekleştiren en az bir kurum ile mülakat yapılması,

Mülakatlar neticesinde, ticaret unvanlarının korunması prosedüründe ve mevzuatında mevcut sorunların ve alternatif çözüm önerilerinin tespit edilmesi,

Ticaret unvanlarının bir bütün olarak korunması için teknik altyapı oluşturma yöntemlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.