1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Amaç

Bu proje ile ticaret unvanlarının Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yeterince korunup korunmadığı, uygulanan benzerlik ve iltibas kriterlerinin doğru olup olmadığı, ticaret unvanlarının korunması konusunda geçerli olan mevzuat hükümlerinin yeterli olup olmadığı incelenecektir. Proje sonunda elde edilen verilere göre tespit edilen sorunlar için çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.