1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Temel İslam Bilimleri Bölümü NEDİR?

İslam dininin gerek teorik gerekse pratik açıdan temellerini anlamayı ve yeniden yorumlamayı amaçlayan Temel İslam Bilimleri bölümü, İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını başta Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti olmak üzere, dinin ana kaynaklarını esas alarak, tarihi tecrübe, gelenek ve modern araştırmalar bağlamında araştırmaya ve eğitim-öğretim vermeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda Temel İslam Bilimleri bölümü Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagatı olmak üzere dini ilimlerin temel yedi alanını kapsayan anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

NEDEN Temel İslam Bilimleri?

• Dini ilimleri ana kaynaklarından öğrenmek ve araştırmak;

• Dini ilimlerin temel alanlarında bilgi sahibi olmak, çağdaş tartışmaları anlama ve katılma noktasında gerekli entelektüel donanımda yetişmek;

• Arapça başta olmak üzere dini araştırmaların ana dillerine hâkim olmak;

• Sosyal bilimlerin farklı alanlarında disiplinler arası eğitim almak;

• Dini kurumlar başta olmak üzere toplumsal hizmet alanlarında çalışabilecek bilimsel ve pratik bilgi ve yetkinliğe sahip olmak;


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

ZENGİN İÇERİK

DİSİPLİNLERARASILIK

ARAŞTIRMA ODAKLILIK

ÇOK DİLLİLİK

DANIŞMANLIK

ÇİFT DİPLOMA İMKÂNI

 

Fakülte Mezunları NE YAPAR?

Dini İlimler Fakültesinin birincil amacı sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim almış araştırmacı yönü baskın olan aydınlar, düşünce insanları ve akademisyenler yetiştirmektir. Sosyal ve dini problemlere çözüm üretme konusunda çalışan, gerek ülkemize gerekse dünyaya entelektüeller kazandırmaktır.