1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NEDEN ASBÜ TARİH?

ASBÜ Tarih Bölümü alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmaları takip edip yorumlayabilen, yorumlarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilginin hızla çoğaldığı ve tüketildiği günümüzde bilgiyi üretmek kadar bu bilgiye erişebilmek ve onu en etkin şekilde kullanıp yorumlayabilmek de önem kazanmıştır. Bu bağlamda ASBÜ Tarih Bölümü salt kuramsal bilginin öğrencilere aktarılmasıyla kalmayıp öğrencilerin bilgi edinme süreçlerinde aktif olduğu, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma konularında deneyim kazandığı programıyla benzerlerinden ayrılır.