0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

ASBÜ Tarih Bölümü Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin temel akademik becerilerinin yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı, Türkiye, Avrupa, Yakın ve Orta Doğu çalışmaları gibi alanlarda özgün yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütebilecek düzeyde olması, tarih alanında edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri aktif olarak kullanabilmeleri ve hem tarih alanının hem de bireysel çalışmalarının gerektirdiği bilgi ve araştırma becerilerini edinmiş olmaları beklenmektedir. Tarih Bölümü mezunları farklı dillerle aldıkları eğitim ve edindikleri beceriler sayesinde üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve farklı kurumların arşiv bölümlerinde araştırmacı, uzman, eğitimci ve akademisyen olmanın ötesinde Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kamu kurumlarında farklı görevlerde çalışabilmektedirler.