1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


TARİH BÖLÜMÜ NEDİR?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Akdeniz dünyası, Ortadoğu ve Modern Türkiye alanlarına yoğunlaşır. Tarih çalışmalarındaki en ileri teorik ve karşılaştırmalı pratikleri benimseyen program İlk Çağlardan itibaren Akdeniz havzası ve Ortadoğu geçmişine taze, önyargısız ve eleştirel bir bakış getirmeyi amaçlar.
Programın amacı lisans öğrencilerine tarih alanında güçlü bir akademik altyapı edinme olanağı sunmaktır. Tarih alanında edinilen bilgilerin farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlanması ve yeni bilgiler oluşturabilmesi Tarih bölümünün başlıca hedefidir. Tarih Bölümü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin dinamik sosyal bilimler ortamı içinde Akdeniz havzası ve Ortadoğu coğrafyalarının tarihini karşılaştırmalı, ulus-ötesi ve disiplinler arası çalışmalar yoluyla ve tutarlı tarih yazım kuramları ve özgün çalışmalarla yeniden yorumlar.
ASBÜ Tarih Bölümü alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmaları takip edip yorumlayabilen, yorumlarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bilginin hızla çoğaldığı ve tüketildiği günümüzde bilgiyi üretmek kadar üretilen bilgiye erişebilmek ve uygun şekilde kullanıp yorumlayabilmek de önem kazanmıştır. Bu bağlamda ASBÜ Tarih Bölümü kuramsal bilginin öğrencilere aktarıldığı bir eğitim stratejisi yerine öğrencinin bilgi edinme süreçlerinde aktif olduğu, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma konularında deneyim kazanabildiği programıyla benzerlerinden ayrılır.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

ASBÜ Tarih Bölümü Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin;
temel akademik becerilerinin yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı, Türkiye, Avrupa, Yakın ve Orta Doğu çalışmaları vb. alanlarda özgün yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütebilecek düzeyde olması,
tarih alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri aktif olarak kullanabilmesi,
ve hem tarih alanının hem de bireysel çalışmalarının gerektirdiği bilgi ve araştırma becerilerini edinmiş olması beklenmektedir.