1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


TARİH BÖLÜMÜ NEDİR?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Akdeniz dünyası, Orta Doğu ve Modern Türkiye alanlarına odaklı bir eğitim vermektedir. Tarih çalışmalarındaki en yeni teorik ve karşılaştırmalı pratikleri benimseyen program Eskiçağdan itibaren Akdeniz havzası ve Orta Doğu geçmişine yeni ve eleştirel bir bakış getirmeyi amaçlar...

> devamı için tıklayın.

NEDEN ASBÜ TARİH?

ASBÜ Tarih Bölümü alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmaları takip edip yorumlayabilen, yorumlarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir...

> devamı için tıklayın.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

ASBÜ Tarih Bölümü Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin temel akademik becerilerinin yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı, Türkiye, Avrupa, Yakın ve Orta Doğu çalışmaları gibi alanlarda özgün yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütebilecek düzeyde olması, tarih alanında edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri aktif olarak kullanabilmeleri ve hem tarih alanının hem de bireysel çalışmalarının gerektirdiği bilgi ve araştırma becerilerini edinmiş olmaları beklenmektedir...

> devamı için tıklayın.