1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NEDEN SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ?

ASBÜ Sosyoloji bölümü olarak öğrencilerimize zengin içerikli ders programını başarılı ve dinamik akademik kadromuz ile sunmaktayız. 14 zorunlu bölüm dersimize ek olarak, birçok farklı alanı kapsayan 21 adet bölüm içi seçmeli ders de öğrencilerimize sunulmaktadır. Bölüm öğrencileri bu dersler aracılığıyla elde edecekleri güçlü teorik bilgiyi aynı zamanda 4. sınıfta alacakları bitirme projeleri sayesinde uygulamaya dönüştürme şansı yakalayacaklardır. ASBÜ Sosyoloji’de öğrenciler, çalışma ekonomisinden eğitim sosyolojisine, göç sosyolojisinden toplumsal cinsiyet çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerimize sahiptirler. Bu hocalar ile yakın ilişkiler içerisinde, interaktif eğitim hayatlarına devam edecek olan öğrencilerimiz, hem ders ödevleri için hem de bitirme projeleri için uygulamalı araştırmalar yaparak birinci elden veri toplayıp bunların analizlerini gerçekleştirerek önemli bir deneyim kazanacaklardır. Aynı zamanda bölümümüz öğrencileri 3. sınıftan itibaren yapabilecekleri zorunlu stajları ile de, sahip oldukları teorik sosyolojik bilgiyi, çeşitli kamu ya da özel ilgili kurum ve kuruluşlarda bizzat yerinde kullanma şansına sahiptirler. ASBÜ Sosyoloji öğrenciyi merkeze alan bir bölüm olarak öğrenme sürecini karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımı olarak değerlendirmektedir. Bu noktada bölümümüz öğrencileri, eleştirel, sorgulayıcı bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmektedirler. Bunun için gerekli olan sosyolojik bakış açısını (sociological imagination) kazandırmak da bölümümüzün en temel amacıdır. Sosyolojik bakış açısını zamanla hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirecek olan öğrencilerimiz, böylelikle toplumsal olanla bireysel olan arasındaki sıkı bağlantıyı kavrayıp anlamlandırabilecek, çevrelerindeki olgu ve olaylara analitik olarak yaklaşıp yorumlayabileceklerdir. Toplumsal olgu ve olayların tarihsel ve kültürel arka planının bireylerin biyografileri ile karşılıklı etkileşim halinde anlaşılabileceğini zengin ders içerikleri ile ortaya koyan bölümümüz, aynı zamanda farklı metodolojik yaklaşımları da öğrencilere sunarak önemli bir kazanım elde etmelerini sağlamaktadır. Bölümümüzdeki uzun yıllar yurtdışı deneyimine sahip olan hocalarımız aynı zamanda öğrencileri yurtdışı burs, araştırma, konferans vb. olanaklar konusunda yönlendirerek yalnızca yerel düzeyde kalmayıp aynı zamanda uluslararası düzeyde de aktif katılımlarını sağlayacaklardır.