1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Sosyoloji Bölümü mezunları başta kamu kurum ve kuruluşlarında sosyolog kadrosu ile istihdam edilebildikleri gibi özel araştırma şirketlerinde de saha ve kamuoyu araştırmaları yapabilmektedirler. Aynı zamanda, üniversitelerde öğretim üyesi olarak; özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çokuluslu şirketlerin farklı birimlerinde; düşünce kuruluşlarında; medya kuruluşlarında; sivil toplum kuruluşlarında; başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, olmak üzere kamu kurumlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, formasyon alarak Felsefe Grubu Öğretmenliği de yapabilmektedirler. Sosyoloji bölümü mezunları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına da sahip olacaklardır.